Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2014-08-21 – Ett effektivare tillväxtarbete

Flernivåstyre- ett sätt för lokal och regional nivå att nå mer effekt av den nationella och europeiska tillväxtpolitiken

Under juni månad presenterar regeringen den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft. Strategin syftar till att tydliggöra hur den nationella regionala tillväxtpolitiken och EU:s sammanhållningspolitik ska samspela och hur det regionala tillväxtarbetet ska genomföras. Flernivåstyre lyfts fram i både den nationella strategin och på europeisk nivå som ett viktigt verktyg i tillväxtarbetet. Men, enligt den nyligen presenterade rapporten om flernivåsamverkan pekar Tillväxtanalys på att dialogen mellan kommunala och regionala aktörer är för svag för att i tillräcklig grad kunna forma den regionala tillväxtpolitiken. Det finns systemsvagheter som kan leda till försämrad samverkan som kan försvåra genomförandet. Samspelet mellan den lokala och regionala nivån behöver utvecklas på fler håll i landet och med det som utgångspunkt bjuder SKL in till en workshop om flernivåstyre och samverkan.

Ange plats. Sveriges Kommuner och Landsting, Lokal: Torget, Hornsgatan 20, Stockholm

Målgrupp. Tjänstemän med ansvar för lokal och regional utveckling

Kostnad. 495 kr (exkl. moms)

Anmälan. Anmälan kan göras via denna länk. Sista anmälningsdag är den 4 augusti. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person

Information. För frågor om innehållet kontakta:

Helena Gidlöf, helena.gidlof@skl.se, tfn 08-452 73 77.

Konstella, konferens@konstella.se, tfn 08-4542 72 86.

 

Skriv ut

10 juli, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer