Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Åsa Bjering – ny sekreterare för Östersjökommissionen

Åsa Bjering är utsedd till ny sekreterare för Östersjökommissionen inom den Europeiska samarbetsorganisationen Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe,CPMR. Uppdraget löper över 2015-2016 och samfinansieras av Region Västerbotten och Norrbottens läns landsting.

Åsa Bjering är utsedd till ny sekreterare för Östersjökommissionen inom den Europeiska samarbetsorganisationen Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe, CPMR. Uppdraget löper över 2015-2016 och samfinansieras av Region Västerbotten och Norrbottens läns landsting.

Med en ny och uppdaterad programperiod för EU:s Östersjöstrategi är det nu dags att fokusera arbetet med att få Östersjökommissionens arbetsgrupper inom exempelvis transport- energi- och havsfrågor att gemensamt samla och driva regionernas intressen. Min ambition är att fler regioner kring Östersjön ska veta om och vilja vara med i samarbetet i Östersjökommissionen, säger Åsa Bjering, nytillträdd sekreterare för Östersjökommissionen inom CPMR med placering vid North Swedens Europa kontor i Bryssel.

Åsa Bjering har en gedigen erfarenhet från sitt tidigare uppdrag som enhetschef på Svenska Institutet att initiera och utveckla partnerskap mellan aktörer inom olika sektorsområden. Hennes uppdrag i Östersjökommissionen samfinansieras av Region Västerbotten och Norrbottens läns landsting under 2015 och 2016 och är ett ambulerande uppdrag mellan regionerna i CPMR.

– Genom att rekrytera Åsa Bjering stärker vi Östersjökommissionens ambitioner inom det regionala Östersjösamarbetet, och vi hoppas i synnerhet stärka samarbetet med Baltikum och Polen, säger Erik Bergkvist, (S), regionråd för Region Västerbotten och ledamot i Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe, CMPR.

– Det känns bra att vi knyter Östersjösamarbetet närmare Norrbotten och närmare vårt Barentssamarbete. Med sekretariatet för Östersjökommissionen i vår organisation hoppas jag att vi får se ett större fokus på viktiga Norrbottensfrågor som transporter och infrastruktur, säger Jens Sundström, (FP), Norrbottens läns landsting.

För mer information:

Erik Bergkvist,(S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55

Jens Sundström, (FP), Norrbottens läns landsting, 070-557 60 66

Åsa Bjering, sekreterare, Östersjökommisionen (CPMR-BSC), 070- 888 89 30

Fredrik Gunnarsson, internationell strateg, Region Västerbotten, 070-325 57 17

Jenny Mozgovoy, Internationell strateg, Avdelningen för regional utveckling, Norrbottens läns landsting 070 785 10 44

Presskontakt: Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

 

 

 

 

Skriv ut
28 januari, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
  • Fakta Östersjökommissionen: Östersjökommissionen (Baltic Sea Commission, CPMR-BSC) är ett internationellt samarbete mellan regionala förvaltningar i Östersjöregionen. Organisationen är en underavdelning till Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) och deltar i nätverket Östersjösamarbetet.

    Fakta EU:s Östersjöstrategi: Syftet med EU:s Östersjöstrategi, som antogs under Sveriges EU-ordförandeskap 2009, är att möta de gemensamma utmaningar som länderna i Östersjöregionen står inför i dag. Strategin har tre huvudmål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Läs mer på regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/12827/a/205810

Kommentarer