Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Jan Hult, projektledare för Europa Direkt Västerbotten och Viktor Holmqvist, elev vid Kaplanskolan Skellefteå.

Lyssna

EU för Västerbotten och gymnasieskolan

Region Västerbotten beviljar Europa Direkt projektmedel för nystart av ett femårigt projekt för information om EU i Västerbotten. Kontorets placering är i Skellefteå.
– EU-frågor behöver synas bättre, berättar Terese Ryndal, internationell strateg, Region Västerbotten och ingår i styrgruppen för Europa Direkt.

Region Västerbotten beviljar Europa Direkt projektmedel för nystart av ett femårigt projekt för information om EU i Västerbotten. Kontorets placering är i Skellefteå.

– EU-frågor behöver synas bättre, berättar Terese Ryndal, internationell strateg, Region Västerbotten och ingår i styrgruppen för Europa Direkt.

Outnyttjad möjlighet för inlandet
Under tidigare projektperiod har skolorna vid kusten nyttjat Europa Direkt bäst. Därför kommer Jan Hult starta sitt arbete med att besöka gymnasieskolor i inlandet.
– Jag är övertygad om att fler kan söka pengar till projekt och i ett första skede kommer jag vända mig till länets gymnasieskolor, säger Jan Hult, projektledare för Europa Direkt.

Jan Hult har en bakgrund med 14 år som gymnasielärare i ämnena samhällskunskap och geografi och har intresserat sig extra för hållbart samhällsbyggande. I sin roll som lärare har han drivit flera projekt, bland annat i att bygga en skola i Ghana tillsammans med byggprogrammet vid Kaplanskolan.

– Det går att utveckla undervisningen med hjälp av projekt och det ska bli roligt att förmedla den kunskapen till både lärare och elever. Bra vore om de ungdomar som kommer ut i arbetslivet om några år, ser EU som en självklar möjlighet till jobb och utveckling av den ort de lever och verkar i, säger Jan Hult.

Utöver information till gymnasieskolor planeras flera aktiviteter. Jan Hult nämner bland annat Europadagen den 9 maj och ett program på bland annat stadsbiblioteket i Umeå med Kulturstorm och barns röster i Europa. EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson besöker Skellefteå veckan innan.

Fakta Europa Direkt Västerbotten
Europa Direkt i Västerbotten är ett femårigt projekt och finansieras av Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Umeå kommun och EU-kommissionen.
Europa Direkt Västerbotten har som övergripande mål för 2013 – 2017 att med EUområdetsom fokus vara ett aktivt, personligt och dynamiskt informations- ochservicekontor med ett brett spektra av aktiviteter. Mer specifikt skainformationskontoret ha tillgång till och sprida information till allmänheten och tillspecifika målgrupper i form av informationsträffar, föreläsningar och diskussioner.
I styrgruppen för Europa Direkt Västerbotten ingår: Terese Ryndal, internationell strateg, Region Västerbotten, Cathrin Alenskär, chef för internationellt arbete vid Umeå kommun och David Lidström, European office vid Skellefteå kommun.

Region Västerbotten medfinansierar Europa Direkt med 340 000 för 2013 och totalt 1,7 miljoner kronor för hela projektperioden.

För mer information:
Terese Ryndal, internationell strateg, Region Västerbotten, 070 690 57 06, terese.ryndal@regionvasterbotten.se
Katarina Molin, chef för Finansiering och projektstöd, Region Västerbotten, 070 342 72 34, katarina.molin@regionvasterbotten.se
Jan Hult, projektledare för Europa Direkt, 070 564 57 20,
jan.s.hult@skelleftea.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

14 februari, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer