Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

EU Parlamentets Regionala Utskott besöker norra Sverige 7-9 juni

Mellan den 7-9 juni besöker EU-parlamentets regionala utskott Umeå. Europaforum Norra Sverige och Region Västerbotten står som värdar för besöket och målet är att visa på de stora tillgångar och kompetenser som norra Sverige har att erbjuda EU samtidigt som en stor sårbarhet finns.

– Det är av stor vikt att EU ser de unika förhållanden vi har i norra Sverige och den utvecklingspotential som finns för möjligheten att stödja oss i utvecklingsarbetet, säger Erik Bergkvist (S) Regionråd vid Region Västerbotten.

Målet är att visa på vilka områden och sätt som norra Sverige ligger i framkant och därmed har mycket att erbjuda EU som helhet. Samtidigt är norra Sverige mycket sårbart i och med glesbefolkning, kallt klimat och långa avstånd, varför EU har och kommer att behövas för att ytterligare frigöra regionens potential. Det är av stor vikt att EU’s budget efter 2020 stödjer utvecklingen i norra Sverige, och att vi får möjlighet till inflytande för att prioritera och planera insatserna.

Programmet har flertalet intressanta och viktiga punkter som är till för att ge besökarna en helhetsbild av det regionala tillväxtarbetet och norra Sveriges unika förhållanden. Besökarna, som består av Liliana Rodrigues (Portugal), Constanze Krehl (Tyskland), Monika Smolkova (Slovenien), Derek Vaughan (Storbritannien) och Jens Nilsson (Sverige), kommer introduceras för Europaforum Norra Sverige och arbetet kring EU frågorna. De kommer också att få ta del av OECD’s rekommendationer till norra Sverige på regional, nationell och EU-nivå samt besöka processum i Örnsköldsvik.

I programmet läggs stor vikt vid att ge en inblick i tillväxtarbetet inom områdena innovation och näringslivsutveckling, smart specialisering, digitalisering, besöksnäring, transportinfrastruktur och bioekonomi.

För mer information, kontakta:

Terese Ryndal

Internationell strateg, Region Västerbotten

070-690 57 06, terese.ryndal@regionvasterbotten.se

Skriv ut

7 juni, 2017 | Olivia Collin

Kommentarer