Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Europa träffas i Umeå för samarbete

Den 24-26 september pågår CPMR General Assembly i Umeå. Politiker och tjänstemän från hela Europa samlas för att samarbeta kring regionala utvecklingsfrågor.

I tre dagar pågår CPMR General Assembly i Umeå. Politiker och tjänstemän från hela Europa samlas för att samarbeta kring regionala utvecklingsfrågor.

Närmare 200 delegater från Europas havs- och kustområden sammanträder i Umeå, Folkets hus, den 24-26 september. På agendan står bland annat transportfrågor, havsplanering och hur EU-politiken kan påverkas för att skapa bättre förutsättningar för de regionala aktörerna.

– Vi har många viktiga frågor att lyfta i ett så betydelsefullt nätverk som CPMR, inte minst frågorna kring Kvarkenlänken och Norrbotniabanan, säger Erik Bergkvist, regionråd Region Västerbotten.

Bland deltagarna finns europaparlamentariker, regionråd, generaldirektörer och ledande tjänstemän på Europanivå och CPMR spelar en viktig roll för sammanhållningspolitiken i Europa.

Erik Bergkvist menar att behovet av europeiska mötesplatser är under tider då de europeiska strukturfonderna utformas.

– Det är avgörande för fler regioner att få ta del av erfarenheter kring den kommande programperioden. Vi kan samtidigt hitta praktiska lösningar kring hur vi regionöverskridande kan samarbeta för att få ut så mycket nytta som möjligt av de europeiska strukturfondsmedlen.

En av de bakomliggande anledningarna till att CPMR hålls i Umeå är samarbetet kring den Bottniska korridoren. Intresset för konferensen i Umeå har varit extra stort med anledning av kulturhuvudstadsåret. Under dagarna i Umeå kommer regionen visa upp sin starka positionering inom det kulturella och kreativa näringarna, men även trycka på energi- och IT-branschens betydelse för den regionala utvecklingen i Västerbotten.

– Jag är övertygad om att vi kommer att kunna få ut mycket av dagarna, säger Bergkvist.

 

För mer information:

Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55

Fredrik Gunnarsson, internationell strateg, Region Västerbotten, 073 325 57 17

Presskontakt: Micaela Molin, kommunikatör, Region Västerbotten, 070 316 37 01

Skriv ut

24 september, 2014 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • Fakta CPMR

    Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) består av sju havskommissioner varav en är Östersjökommissionen (Baltic Sea Region). Läs mer på www.crpm.org.

Kommentarer