Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Europaforum Norra Sverige tar sats inför 2014–2020

På torsdag den 14 till fredag den 15 mars samlas nära 150 politiker och tjänstemän från de fyra nordliga länen till Europaforum i Luleå.
– I Europaforum lyfter vi frågor som vi kan driva tillsammans och blir på så sätt en stark part i EU, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

På torsdag den 14 till fredag den 15 mars samlas nära 150 politiker och tjänstemän från de fyra nordliga länen till Europaforum i Luleå.

Läs bifogat program: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/03/Program-EFNS-2013.pdf
Följ Europaforum och läs rapporter i anslutning till konferensen: www.europaforum.nu

– I Europaforum lyfter vi frågor som vi kan driva tillsammans och blir på så sätt en stark part i EU. Vi har redan nått framgångar i att uppmärksamma EU på behovet av extra resurser till mer glest befolkade områden, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Europaforum i Luleå är inriktat på 2014–2020 med bland annat nya program för fördelning av projektmedel, de villkor som kommer gälla för såväl Sverige som för norra Sverige, mer specifikt vad som kan gälla inom forskning och satsningar på sysselsättning för unga. Men även infrastruktur och strategiska satsningar inom Arktis.

– I ett läge där det Europeiska budgetarbetet svajar känns det extra bra att vi kan agera gemensamt och tydligt visa betydelsen av Norra Sverige i ett gemensamt Europa, säger Erik Bergkvist.

Inför konferensen pågår arbete i grupper med rapportörer inom olika ämnesområden som: infrastruktur, miljö-, energi- och klimatfrågor, forskning och utbildning.
Arbetsgrupperna förbereder uttalanden som publiceras i anslutning till konferensen.

Programmet innehåller föredrag med bland annat:
Camilla Lehorst
, kansliråd Regeringskansliet
Katja Reppel, Head of Sector smart growth, DG Regio EU kommissionen (TBC)
Oddgeir Danielsen, director NDPL (Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics)
Peter Sköld, föreståndare Arcum, arktiskt forskningscentrum vid Umeå Universitet
Oscar Wåglund Söderström, statssekreterare hos EU-ministern Birgitta Ohlsson
Jens Nilsson (S), europaparlamentariker

Om Europaforum Norra Sverige
Europaforum Norra Sverige – De fyra nordligaste länens samarbete för att påverka EU
Europaforum Norra Sverige är en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Forumet arrangeras cirka två gånger per år.
Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om Europapolitiken samt att påverka de delar som berör norra Sverige.
Utgångspunkten är norra Sveriges unika förhållanden med långa avstånd, extrem gleshet och kargt klimat.
Arbetet, som sker i nära samverkan med de fyra länsstyrelserna, inriktas på att stärka den regionala politiska nivåns möjligheter att delta i utformningen av den framtida sammanhållningspolitiken. Ansvaret delas mellan tre rapportörer från varje län.

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Fredrik Gunnarsson, internationell strateg, Region Västerbotten, 070 325 57 17Terese Ryndal, internationell strateg, Region Västerbotten, 070 690 57 06

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

11 mars, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer