Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Vid Europaforums konferens i Umeå, oktober 2013 firades en gemensam framgång om att Botniska korridoren igår i TEN-T, vilket exempelvis innebär att Norrbotniabanan kan medfinansieras av EU. Erik Bergkvist (S), regionråd och Mårten Edberg, infrastrukturstrateg, Region Västerbotten.

Lyssna

Europaforum – samlad röst från norra Sverige

Europaforum Norra Sverige EFNS är en samlad röst i EU från de fyra nordliga länen. 200 politiker och tjänstepersoner träffas i Sundsvall den 21 februari.

Vi konferensen deltar EU-kommissionär Cecilia Malmström i debatt om främlingsfientlighet.

– Den växande främlingsfientligheten i Europa är ett hot mot Europas konkurrenskraft, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Vid Europaforums konferens i Umeå, oktober 2013.

Europaforum Norra Sverige EFNS är en samlad röst i EU från de fyra nordliga länen. 200 politiker och tjänstepersoner träffas i Sundsvall den 21 februari.

Vi konferensen deltar EU-kommissionär Cecilia Malmström i debatt om främlingsfientlighet.

– Den växande främlingsfientligheten i Europa är ett hot mot demokratin och Europas konkurrenskraft. Regionerna i norra Sverige kommer ha brist på arbetskraft och i programarbetet inför 2014–2020 är alla människors lika del i utvecklingsarbetet en avgörande tillväxtfaktor, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten och ordförande för Europaforum Norra Sverige.

Konferensens tema är valet till EU-parlamentet och hotet från fascistiska och främlingsfientliga rörelser i Europa. Liksom norra Sveriges syn på den nya programperioden.
Konferensen antar positioner och uttalanden som skickas vidare till berörda mottagare.
Se kommande presstext den 21 februari.

Media är välkommen att delta på plats i Sundsvall och via webb: http://livechannel.se/lvn-tema/livestream/europaforum-xx-norra-sverige-21-februari

Tid: 21 februari 2014, klockan 09.30-15.30
Plats: Quality hotell, Sundsvall

För fullständigt program för Europaforum, se http://www.europaforum.nu/aktuellt/vaelkommen-till-sundsvall–boka-in-21-februari-2014.aspx

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se072 222 73 43

Om Europaforum Norra Sverige, EFNS
Europaforum Norra Sverige är en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Forumet arrangeras cirka två gånger per år. Detta blir det tjugonde mötet i ordningen.
Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om Europapolitiken samt att påverka de delar som berör norra Sverige. Utgångspunkten är norra Sveriges unika förhållanden med långa avstånd, extrem gleshet och kargt klimat.
För mer information: www.europaforum.nu
Följ oss också på: www.facebook.com/EuropaforumNorraSverige

Skriv ut

19 februari, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer