Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Foto: Cecilia Malmström, EU-kommissionär och Ewa-May Karlsson, Region Västerbotten.

Lyssna

Europas regioner vill ha inflytande över frihandelsavtal med USA

Ewa-May Karlsson (C), politiker med flertal uppdrag i Region Västerbotten deltar som ledamot i Europeiska regionkommitténs första sammanträde inför en ny femårig mandatperiod.

– Genom Regionkommittén kan jag påverka EUs lagstiftning tillsammans med andra företrädare för regioner och kommuner i Europa, berättar Ewa-May Karlsson.

Ewa-May Karlsson (C), politiker med flertal uppdrag i Region Västerbotten deltar som ledamot i Europeiska regionkommitténs första sammanträde inför en ny femårig mandatperiod.
– Genom Regionkommittén kan jag påverka EUs lagstiftning tillsammans med andra företrädare för regioner och kommuner i Europa, berättar Ewa-May Karlsson.

Pressbild Cecilia Malmström och Ewa-May Karlsson: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2015/02/image3.jpg

Frihandelsavtalet med USA
Till det första mötet har kommissionär Cecilia Malmström bjudits in för att bemöta kommitténs synpunkter. Det finns kritik mot att kommissionen inte involverar lokal och regional nivå i diskussionerna om frihandelsavtalet med USA. Avtalet kommer att ha stor påverkan på kommuner och regioner och det är därför nödvändigt att den nivån också involveras.
– Frihandelsavtalet kommer ha stor påverkan på kommuner och regioner och kan innebära både begränsningar och möjligheter. Då borde det vara en självklarhet att vi får vara med i utformandet, uttrycker Ewa-May Karlsson.
Cecilia Malmström beskriver att hon vill verka för ökad transparens och delaktighet och uppskattar det engagemang som finns. Frihandelsavtalet är viktigt och det finns fördelar men även vissa nackdelar. Avtalet i sin helhet skall bidra till att stärka EU.
Se pressmeddelanden och nyheter från Regionkommittén: http://cor.europa.eu/sv//news/Pages/pr.aspx

Yttrandefrihet och ursprungsmärkning
Regionkommittén är också bekymrad över att USAs säkerhetstjänst valt att dekryptera elektronisk kommunikation. Därför betonas i ett yttrande, vikten av att skydd för privatliv och medborgares fri- och rättigheter, även ska gälla på nätet.
Ewa-May Karlsson framhåller vikten av att även framhålla arbete som är positivt, till exempel om produkt- och livsmedelssäkerhet, miljö och klimatskydd.
– Samtidigt skulle den regionala betydelsen för EUs varuproduktion kunna förstärkas av ursprungsbeteckning kopplad till den specifika regionen.

Uppdraget som gruppledare för Centern i Västerbottens läns landsting gör att Ewa-May Karlsson kommer ge frågor om folkhälsa, hälso- och sjukvård extra stor uppmärksamhet.

Ny ordförande för Regionkommittén
Vid det inledande sammanträdet valdes Markku Markkula, (EPP) från Esbo i Finland till ordförande av de 353 ledamöterna.
http://cor.europa.eu/sv/news/Pages/elect-leadership.aspx

Fakta Regionkommittén
Regionkommittén är ett rådgivande organ som representerar regionala och lokala myndigheter i EU. Regionkommittén har till uppgift att föra fram lokala och regionala synpunkter på EU-lagstiftningen. Regionkommittén utfärdar rapporter (”yttranden”) om kommissionens förslag.
Kommissionen, rådet och parlamentet måste rådgöra med Regionkommittén innan de fattar beslut som rör lokala och regionala myndigheter (t.ex. om sysselsättningspolitik, miljö, utbildning eller folkhälsa).
Regionkommittén har 353 ledamöter (och lika många suppleanter) från de 28 EU-länderna.

För mer information
Ewa-May Karlsson
, (C), ledamot i Region Västerbotten fullmäktige och bland annat uppdrag för Region Västerbotten i Euorpaforum Norra Sverige, 070 663 64 94

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43

Skriv ut

13 februari, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer