Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Europeiskt stöd för Botniska korridoren och Norrbotniabanan

Aktiviteterna runt Botniska korridoren intensifieras i att uppnå EU-finansiering till en första del i bygget av Norrbotniabanan.
– Stödet från nätverk som bland annat CPMR, har varit avgörande för att den Botniska korridoren nu är klassad som en av Europas viktiga transportlänkar, säger Erik Bergkvist (S), regionråd.

Aktiviteterna runt Botniska korridoren intensifieras i att uppnå EU-finansiering till en första del i bygget av Norrbotniabanan.

– Stödet från nätverk som bland annat CPMR, har varit avgörande för att den Botniska korridoren är klassad som en av Europas viktiga transportlänkar. EU förstår att effektiv fungerande transporter för gods, råvaror och människor från Norra Sverige är en del i Europas konkurrenskraft, säger Erik Bergkvist (S), regionråd.

CPMR, Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe, är som organisation inbjuden som aktiv part i arbetet med Europas prioriterade korridorer och kommer verka för att involvera de regioner som ännu inte omfattas av vad som just nu diskuteras om prioriteringar fram till 2020.

– Vi förväntar oss besked inom kort att vi har stöd från den tillträdande regeringen att lämna in en ansökan om medfinansiering för den första delen av Norrbotniabanan från Umeå till Dåva, säger Erik Bergkvist.

Botniska korridoren är klassad som TEN-T och ingår i ett utpekat europeiskt stomnät med öronmärkt EU-finansiering. 85 procent av budgeten i CEF, finansieringsinstrumentet för TEN-T ska användas för prioriterad transportinfrastruktur under 2013-2020.
I en första omgång finns 26 miljarder euro tillgängliga och ansökningarna börjar nu ta form.

José Anselmo, Policy Officer för DG-MOVE som utgör infrastrukturenheten inom EU-kommissionen beskriver att kommissionen för första gången tydligt markerat ambitionen att gemensamt bygga ett transportnätverk som sammanlänkar Europa.

Lyssna också på Patrick Anvroin, ledare för infrastrukturgruppen inom CPMR, som förväntar sig att Västerbotten och norra Sverige inom kort kommer blir direkt inkluderade i arbetet med de prioriterade transportkorridorerna.
http://regionvasterbotten.se/startsida/botniska-korridoren-kan-inkluderas-i-prioriterade-transportkorridorer/

För mer information
Erik Bergkvist, regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Mårten Edberg, infrastrukturstrateg, Region Västerbotten, 070 216 86 25, marten.edberg@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se

Fakta CPMR, Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR)
CPMR består av sju havskommissioner varav en är Östersjökommissionen (Baltic Sea Commission), där Region Västerbotten är en aktiv part och Erik Bergkvist medverkar dess politbyrån.

Fakta Östersjökommissionen
 (Baltic Sea Commission, CPMR-BSC)
Östersjökommissionen är ett internationellt samarbete mellan regionala förvaltningar i Östersjöregionen. Organisationen är en underavdelning till Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) och deltar i nätverket Östersjösamarbetet.
 Medlemmar i Östersjökommissionen är regioner i Sverige, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen och Tyskland.

Skriv ut

26 september, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer