Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Fokus på Övre Norrland hos EU-kommissionen

Övre Norrland i rampljuset i senaste numret av EU-kommissionens tidning Panorama.

I senaste numret av EU-kommissionens tidning Panorama berättar regioråd Erik Bergkvist om Övre Norrlands (Västerbotten och Norrbotten) utmaningar, styrkor och syn på de nya strukturfondsmedlen.

I tidningen som går ut till EU-kommissionärer och andra parter på EU-nivå finns två fördjupande regionreportage- varav Övre Norrland är ett. Kommissionen vänder blickarna mot de 10 procent av EU totala area som bebos av 0,5 procent av EU:s befolkning.

I intervjun lyfts regionens utmaningar med långa avstånd, glesa befolkning och geografiska förutsägningar, men även de möjligheter som naturresurser, energikompetens och framväxten av kreativa näringar innebär.

Erik Bergkvist pekar särskilt på vikten av att satsa på innovationsfrämjande, kluster, kommunikationer, digital teknik och bredbandsutbyggnad. Han poängterar även vikten av att tillgängliggöra strukturfondsmedel genom tydliga och stöttande system i ansökningsprocesserna.

Läs hela intervjun genom att ladda ner Panorama här (intervju om Övre Norrland på s.8-9)

Skriv ut
18 september, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer