Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Ett förlängt samarbetsavtal mellan SKBIC samt länsstyrelsen i Västerbotten, Region Västerbotten och Umeå kommun har undertecknats.

Lyssna

Förlängt samarbetsavtal med ryska Karelen undertecknat

Västerbotten har förlängt avtalet med SKBIC-kontoret, Swedish Karelian Business and Information Center, för åren 2015-2016. – Det är betydelsefullt att vi fortsätter utveckla det mellanfolkliga samarbetet med Karelen som har pågått i snart 20 år, säger Fredrik Gunnarsson, internationell strateg på Region Västerbotten.

Västerbotten har förlängt avtalet med SKBIC-kontoret, Swedish Karelian Business and Information Center, för åren 2015-2016. – Det är betydelsefullt att vi fortsätter utveckla det mellanfolkliga samarbetet med Karelen som har pågått i snart 20 år, säger Fredrik Gunnarsson, internationell strateg på Region Västerbotten.

– Karelen och den karelska befolkningen är våra geografiska grannar och vi delar både gemensam historia, liknande utmaningar liksom viljan till att hitta lösningar för hållbar samhällsutveckling. Under 2015-2016 vill Region Västerbotten arbeta för att bredda samarbetet och inkludera fler partners, gärna med stöd från Barentssamarbetet, liksom Nordiska Ministerrådet och EU, fortsätter Fredrik Gunnarsson.

SKBIC arbetar med att hitta gemensamma projekt, samarbeten och utbyten gentemot näringsliv, staten, kommuner och ideella föreningar mellan Västerbotten och ryska Karelen. Kontoret finansieras av Länsstyrelsen i Västerbotten, Umeå kommun och Region Västerbotten. Ministeriet för ekonomisk utveckling i Karelen ansvarar för att stödja och följa upp kontorets verksamhet.

Förslag på utbyten och samarbeten mellan Västerbotten och Karelen som diskuteras i dagsläget är bland annat kultur och yttrandefrihet, miljöfrågor, kreativa näringar, skogsnäringen och kvinnors företagande.

Det förlängda avtalet har undertecknats av Lars Lustig, länsråd,  Länsstyrelsen i Västerbotten, Anna Petterson, regiondirektör vid Region Västerbotten och Tatiana Klekacheva, SKBIC.

Fakta: SKBIC kontoret öppnade 1996 och har sedan dess varit en integrerad del av samarbetet mellan Västerbotten och ryska Karelen. Kontoret finns i Petrozavodsk och har i dag två anställda, varav en projektanställd med uppgift att förmedla kontakter mellan Västerbotten och Karelen, samt att samarbetet fortlöper i enlighet med samarbetsprotokollet som förnyades tidigare i år då den Karelska Guvernören besökte Västerbotten. Läs mer påhttp://skbic.ru/en/

För mer information:

Fredrik Gunnarsson, Internationell strateg, Region Västerbotten fredrik.gunnarsson@regionvasterbotten.se , 070-325 57 17

Pressinformation: Ingela Hjulfors Berg, Kommunikatör, Region Västerbotten Ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se, 070-231 93 22

Skriv ut

7 januari, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer