Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Från Östersjökommissionens besök vid Dåvamyrans algstation våren 2012.

Lyssna

Förnybar energi i Östersjöområdet

Region Västerbotten vill på allvar påverka utveckling och användning av förnybar energi i Östersjöregionen
Region Västerbotten leder ett utvecklingsarbete i Östersjöregionen om förnybar energi. En ”kick-off” för att konkretisera inriktning och arbetsformer genomförs i mitten av juni.

Region Västerbotten vill på allvar påverka utveckling och användning av förnybar energi i Östersjöregionen

Region Västerbotten leder ett utvecklingsarbete i Östersjöregionen om förnybar energi. En ”kick-off” för att konkretisera inriktning och arbetsformer genomförs i mitten av juni.

Existerande kunskap och nya metoder
Energifrågan är viktig för såväl Sverige, Europa och världen. För att nå uppsatta mål för andel förnybar energi, utsläpp av koldioxid och energieffektiviseringar är det absolut avgörande att komma igång med ett omställningsarbete som både handlar om att börja använda redan existerande kunskap och att utveckla nya metoder och innovationer som kan komma hela världen till del.

Europeisk lagstiftning ger spelregler
Det regionala utvecklingsarbetet runt Östersjön är inriktat på att påverka spelreglerna, som den europeiska lagstiftningen innebär, för utvecklingen av förnybar energi i Östersjöområdet. Exempel på frågor som ingår är utveckling av centraliserade eller decentraliserade energisystem, strukturella och kulturella hinder för marknadsgenombrott och hur osäkerhet i lagstiftning påverkar önskad utveckling.

Gemensam europeisk energimarknad
Länderna runt Östersjön behöver sträva mot en gemensam europeisk energimarknad där vi inom en överskådlig framtid måste avveckla fossila energislag.
För att göra det möjligt behövs genomtänkta beslut och gemensamma insatser från offentliga och privata aktörer. Dessutom behövs kloka investeringar från såväl näringslivet som offentliga aktörer.

I samverkan runt Östersjön
Region Västerbotten har god kompetens inom energiområdet, en kunskap som både kommer stärkas och spridas i samarbetet mellan länderna.
Samarbetet etableras i en första fas mellan fyra regioner. Förutom Västerbotten och Österbotten, deltar även Mecklenburg-Vorpommern (Tyskland) och vårt grannlän Norrbotten.
Arbetet bedrivs inom Östersjökommissionen och kommer inledningsvis att knyta upp forskningsinstitutioner vid universitet och högskolor runt Östersjön.

För mer information:
Fredrik Gunnarsson, internationell strateg, Region Västerbotten, fredrik.gunnarsson@regionvasterbotten.se, 070-3255717

Skriv ut

19 maj, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer