Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten

En delegation politiker och tjänstemän från Region Västerbottens befinner sig i Vasa för att föra samtal med Österbottens förbund om förstärkt samarbete över Kvarken.

En delegation politiker och tjänstemän från Region Västerbottens befinner sig i Vasa för att föra samtal med Österbottens förbund om förstärkt samarbete över Kvarken.

På agendan för besöket står frågor om kultursamarbeten, innovationsfrämjande, samverkan mellan regionernas högskolor, trafik och gemensamma projekt.

-Öst- och Västerbotten har en historia av samarbete och vi kan nu se flera områden där vi kan trappa upp aktiviteterna, säger Erik Bergkvist, regionråd (S) vid Region Västerbotten. Vi har i stor utsträckning gemensam kultur och många gemensamma intressen, vilket vi ska till vara på ännu bättre.

I Vasa finns sju olika högskolor och intresset att få till stånd en starkare struktur i samarbetet mellan högskolorna i regionerna är stort från den finska sidan.

-Vi ser att det finns stora vinster i att strukturera upp samverkan mellan våra högskolor, säger Joakim Strand, ordförande i Österbottens förbundsstyrelse. Det skapar styrka regionerna emellan och legitimitet ur ett europeiskt perspektiv, vilket kan ge positiva synergieffekter.

Under onsdagen uppmärksammades bland flera frågor trafik och infrastrukturen.

-Det är viktigt med samarbeten mellan regioner i de här frågorna, vi måste ju få trafikstråken att fungera, säger Erik Bergkvist. Transportsystemen är globala och om vi alla ska kunna dra nytta av att företag och turister vill röra sig i våra regioner behöver vi hänga ihop med varandra och ha gemensamma system.

Likt i Västerbotten tittar Österbotten närmare på att stärka upp den öst-västerliga trafiken. Österbotten undersöker vilka krav som kan ställas på trafikutvecklingen för att få en hållbar koppling mellan Österbotten och Ryssland, något som i samverkan med Västerbotten men även Norge kan skapa ett stort öst-västligt kluster.

Besöket i Vasa fortsätter under torsdagen med vid Vasas kulturkasern och fördjupning i frågor om yrkesutbildningar. Delegationen från Västerbotten består av ledamöter från Region Västerbottens arbetsutskott. Ledamöterna som deltar är:

Erik Bergkvist (S), ordförande

Lennart Holmlund (S), Umeå

Lilly Bäcklund (S), Lycksele

Tomas Mörtsell (C), Storuman

Anders Ågren (M), Umeå

Monica Widman Lundmark (S), Skellefteå

Hans-Inge Smetana (KD), Vännäs

Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten

Thomas Hartman, kommunikationschef vid Region Västerbotten

Micaela Löwenhöök, kommunikatör opinionsbildning vid Region Västerbotten

För mer information:

Erik Bergkvist, 070 6186855, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök, kommunikatör vid Region Västerbotten, 070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut

18 juni, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer