Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Goda möjligheter till finansiering för transnationella projekt i norra Europa

Nio länder från Europas nordligaste delar träffas i dag 19 september i Skellefteå för att diskutera de gemensamma prioriteringarna för Norra Periferiprogrammet för 2014- 2020.

Nio länder från Europas nordligaste delar träffas i dag 19 september i Skellefteå för att diskutera de gemensamma prioriteringarna för Norra Periferiprogrammet för 2014- 2020.

– Det ska bli spännande att ta del av fördjupade diskussioner inom de fyra tematiska områden som ska prioriteras. Efter ett års arbete med att ta fram prioriteringar, som de nio länderna i programområdet kan enas om, är det nu dags att testa om prioriteringarna håller och att det finns intressenter och aktörer som kan bidra till att uppnå de tänkta målsättningarna med programmet. Regionala konsultationer har tidigare genomförts i samtliga regioner i programområdet vid två olika tillfällen under året, säger Annika Blomster, projektkoordinator för Region Västerbotten.

Exempel på mål för norra Sverige är:

• Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

• Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag inom jordbruk, fiske och vattenbruk

• Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

• Hållbara samhällen

• Jämställdhet, mångfald och tillväxt

Tid och plats: torsdag 19 september kl. 9.00-17.00 Scandic Hotell, Skellefteå

Ladda ned hela programmet här: http://www.northernperiphery.eu/files/archive/Downloads/Events_Library/Annual_Conferences/2013_Skelleftea_Heading_North/Invitation_Agenda-NPP-Annual-Conference-2013.pdf

Region Västerbotten har regeringens uppdrag att vara Sveriges kontaktpunkt för Norra Periferiprogrammet. I uppdraget ingår att samordna ledamöterna i den grupp av regionala rådgivare från de fyra nordliga länen (Regional Advisory Group) som gör den svenska förhandsbedömningen av projektansökningar som lämnas in till programmet. Uppdraget innebär dessutom att ge information om programmet och stöd till svenska aktörer som avser att göra ansökningar.

Sedan hösten 2012 har ett intensivt arbete pågått med att formera det kommande Northern Periphery and Arctic Programme som ska löpa under perioden 2014-2020. I denna process har Region Västerbotten och de regionala rådgivarna varit med och haft möjlighet att påverka inriktningen för det kommande programmet så att det stämmer med prioriteringar i norra Sverige.  Det kommer att finnas goda möjligheter för aktörer i norra Sverige att medverka i projekt i transnationell samverkan.

Fakta: Programmet Norra Periferin (Interreg IVB) främjar transnationellt samarbete mellan norra Finland, norra Sverige, Highlands och Islands i Skottland, nordvästra Irland, Nordirland, Island, Grönland, Färöarna samt de nordliga och västliga delarna av Norge. Programmets syfte är att hjälpa avlägset belägna samhällen i norra Europas randområden att utveckla sin ekonomiska, sociala och miljömässiga potential. Detta ska skapas genom nationsövergripande samarbete när det gäller innovation, näringslivets konkurrenskraft, tillgänglighet, hållbar utveckling, naturresurser och kulturarv. Läs mer om Norra Periferiprogrammet här: http://www.northernperiphery.eu/

För mer information:

Annika Blomster, projektkoordinator, annika.blomster@regionvasterbotten.se, 070-302 79 40

Presskontakt:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

20 september, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer