Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Hemlig utredning: Jämtland och Västerbotten påbörjar sammanslagning

Långt gångna planer på sammanslagning av Jämtlands och Västerbottens län

Vid mötet med EuropaForum Norra Sverige presenterades idag Fredag ett nytt inspel i regionfrågan. De två regionråden Robert Uitto (S), Jämtland och Erik Bergkvist (S), Västerbotten begärde överraskande ordet för att avslöja långt gångna planer på sammanslagning av Jämtlands och Västerbottens län. Den nya regionen har om de två politikerna får som de vill, tillsammans strax under 400 000 invånare.

– Vi har haft en serie av möten på informell nivå mellan Jämtland och Västerbotten sedan i oktober säger Robert Uitto och fortsätter, – Arbetet har gett frukt. Flera möjliga starka samarbetsområden har redan fallit ut.

– Kombinationen av de två länen ger bättre kvalitet i välfärden till oförändrade eller rent av mindre kostnad för skattebetalarna menar Erik Bergkvist.

De två regionråden betonar att de inte kan föregripa den formella processen. En process som de nu vill dra igång. Men de konkreta fördelarna är flera om regionerna går i den här riktningen.

– Vi får exempelvis starkare muskler tillsammans att utveckla glesbygdens service menar Robert Uitto. – Kraftsamlingen är viktig för oss båda. Vi kommer från en del av Sverige där många lever på landsbygden.

– En sammanslagning skulle ge helt annan utvecklingskraft. Vi får exempelvis bättre ekonomiska möjligheter att jobba mot staten och EU när det gäller infrastrukturinvesteringar i de två länen menar Erik Bergkvist.

De två politikernas presentation i samband med EuropaForums sammanträde i Lycksele bygger på en informell halvårslång skuggutredning i regionfrågan. Eftersom förslaget kan ses som mycket kontroversiellt har det varit viktigt att hålla processen hemlig. Nu är det dags för en öppen utredningsfas.

– Ja, vi har inte velat riskera att köra fast menar Uitto. Det var en ren slump att vi började samtala om detta under senare delen av förra året. Efter några möten kunde vi se att möjligheterna är betydligt större än problemen.

– Nu är vi redo att lyfta frågan i formella beslutsorgan i de två regionerna för att påbörja processarbetet och nästa steg för att fördjupa samarbetet menarErik Bergkvist.

Nästa steg blir att frågan lyfts i regionstyrelserna i de två länen för att tillsätta en formell processgrupp som får en tidsplan för konkretiseringen av samarbetet. Under utredningstiden lovar de två politikerna att alla intresserade också kommer att få yttra sina åsikter. Förslagen kan möta reaktioner eftersom de två politikerna bland annat föreslår att Jämtlands läns museum, Jamtli flyttas till Västerbotten och innebandyn från Umeå kan lokaliseras till Jämtland.

– Vi vill gemensamt betona att regionsammanslagning måste vara ett demokratiskt arbete. Men vi har idag svårt att se några betydande nackdelar med vårt förslag avslutar Uitto och Bergkvist.

Fakta regionfrågan:
Diskussionen om regionfrågan tog fart på allvar år 2007 då den så kallade Ansvarskommittén, under ledning av Mats Svegfors, föreslog att de 21 landstingen borde ersättas av 6–9 regioner. Enligt kommittén borde en region ha minst ett universitet och helst ett regionsjukhus.
 

Fakta om Europaforum Norra Sverige – De fyra nordligaste länens samarbete för att påverka EU
Europaforum Norra Sverige är en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Forumet arrangeras cirka två gånger per år. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om Europapolitiken i de politiska organen i de fyra nordligaste länen samt att påverka denna i de delar den berör norra Sverige. Utgångspunkten är norra Sveriges unika förhållanden med långa avstånd, extrem gleshet och kargt klimat.

För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande kontakta Erik Bergkvist, 070 – 618 68 55  eller Robert Uitto 
070-629 13 84

 

Presskontakt: Thomas Hartman 070 – 666 4995

Skriv ut

1 april, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer