Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Den viktiga länken mellan Finland och Sverige

Midway Alignment of the Bothnian Corridor är ett EU-projekt som skapats för att främja förbindelserna mellan starka, snabbt växande, internationellt betydande regioner som behöver bl.a. en levande färjetrafik (t.ex. Österbotten och Västerbotten). Målet är att förbättra transportrutterna och stödja det existerande multimodala TEN-T nätverket där flera olika transportformer (hav, landsväg, järnväg) redan aktivt används. Förbättrade förbindelser skapar även förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och ökat samarbete mellan regionerna inom EU. Med andra ord resulterar Midway Alignment i ett säkert, ekonomiskt och miljömässigt hållbart transportsystem för gods och passagerare som färdas genom Botniska korridoren.

Midway Alignment förenar många olika transportformer. Målet är att skapa en stabil förbindelse mellan Finland och Sverige – det här fallet mellan Umeå och Vasa – och således nya förbindelser inom EU. Tack vare ett samarbete som överskrider fjäll och hav kan logistik utnyttjas på ett kreativt sätt.

Region Västerbotten stödjer detta projekt aktivt genom medfinansiering samt deltagande i olika arbetsgrupper,
Läs mer: http://midwayalignment.eu/sv/

Uppdaterad 8 mars, 2017 kl 9:29 av Mårten Edberg