Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Engagemang

Region Västerbotten ingår i en rad internationella nätverk som exempelvis

 

Dessutom är vi engagerade i

Redan under 2008 inledde vi ett djupare samarbete med Österbottens förbund i Finland. Motsvarande arbete har inletts med Nordlands fylke i Norge. Projekten TransBaltic, Unicreds och Creator godkändes under 2009 och kommer att engagera oss under kommande år. Dessutom arbetar vi för att få igång projektet Botniska korridoren.

Region Västerbotten gör också informationsinsatser för Norra periferiprogrammet, där vi är med och föreslår vilka projekt som ska prioriteras. Dessutom har vi varit med och finansierat informationsnätverket Europa Direkt där också allmänheten kan söka EU-information.

Uppdaterad 7 mars, 2017 kl 16:19 av John Kostet