Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Östersjöstrategin EUSBSR

Sverige har en lång historia av kommunikationer och handel över Östersjöns vatten och delar givetvis regionens framtida öden tillsammans med de andra Östersjöländerna. Utmaningarna som formuleras i strategin handlar primärt om att rädda havsmiljön, att förbättra kommunikationerna liksom att öka det samlade välståndet i regionen. Målen är utomordentligt viktiga och utmaningarna mycket stora.

Det pågår och har pågått över många år ett intensivt samarbete runt om Östersjön inom allehanda områden och sektorer. Enbart inom miljöområdet finns t.ex. ett antal formella liksom informella samarbetsstrukturer. Såväl regioner som kommuner runt Östersjön deltar också i olika samarbeten och tillsammans utgör samarbetsstrukturerna en svåröverskådlig mosaik över Östersjöns geografi. Vad som saknats i detta arbete, fram till idag, är en samlad ram för de målsättningar och utmaningar som aktörerna tillsammans försöker lösa. Strategin för Östersjöregionen syftar till att ge denna ram.

Vi på Region Västerbotten är förstås nöjda att kunna bidra i detta viktiga arbete och vi tar oss nu an uppgiften att stärka förutsättningarna för framförallt lokala och regionala aktörer att medverka i strategins genomförande.

Läs mer om Östersjöstrategin: http://groupspaces.com/eusbsr-governance/

Östersjöstrategin är uppbyggd kring 17 så kallade prioritetsområden, rörande allt från jordbruk till fartygstransporter och gränsöverskridande kriminalitet. Mer information finns på:

http://groupspaces.com/eusbsr-governance/

För er  som undrar hur, när och var, är ni naturligtvis välkomna att kontakta oss.

Terese Ryndal

Strateg Internationella frågor
Tel: 090-16 57 06 Mobil:070-690 57 06
terese.ryndal@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 10 april, 2017 kl 10:17 av John Kostet