Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Internationellt erfarenhetsutbyte om kulturarv, flyktingar och regional utveckling

Den 2-4 november finns Västerbotten representerat vid Assembly of European Regions sammankomst i Winchester för att bland annat berätta om sitt kulturarv.

Västerbotten är en region med ett stort kulturutbud. Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande vid Region Västerbotten, delar gärna med sig av regionens kultursatsningar bland kollegorna i AER.

AER, Assembly of European regions, är ett nätverk där fler än 200 regioner från 35 olika länder i Europa samarbetar och byter erfarenheter. Arbetet i nätverket fördelas mellan tre kommittéer- Ekonomi och regional utveckling, Socialpolitik och allmän hälsa samt utbildning och kultur. Nina Björby är vice ordförande i subkommittén för kultur:

– Det finns många erfarenheter i Europa som vi kan ta tillbaka till kulturutvecklingen i Västerbotten, men jag märker också att det finns ett stort intresse för vår region och det som vi gör.

I kommittén görs prioriteringar kring hur frågorna om kultur ska bedrivas på Europanivå. Under en period har kommittén prioriterat frågor med koppling till kultur och hälsa, men sedan hösten 2015 ligger fokus på kulturarven i Europa.

Sprider Västerbottens bild av kulturarvet

Vid AER:s sammankomst i Winchester 2-4 november, där politiker från hela Europa deltar, föreläser Umeåforskaren Dieter Müller om kopplingen mellan Västerbottens kulturarv och turismutvecklingen.

– Vi har mycket att tillföra i diskussionen om kulturarvets betydelse för den regionala utvecklingen, säger Nina Björby. Det ska bli mycket intressant att höra hur andra regioner arbetar med och använder sina kulturarv – både ur utvecklingssynpunkt, vems och vilkas kulturarv man väljer att lyfta, hur man motverkar intressen som riskerar att krocka och hur man får ett attraktionsvärde.

Stort intresse för flyktingfrågan

Den rådande flyktingkrisen påverkar hela Europa. Nina Björby märker att trycket är högt på frågan och att det finns behov av dialog mellan länderna.

– Att byta erfarenheter kring hur vi kan hantera den akuta flyktingsituationen och hitta bra exempel är väldigt aktuellt just nu. Även om det inte ryms inom programmet denna gång, hoppas jag att vi redan nu får tillfälle att diskutera till exempel hur vi långsiktigt kan använda kulturen som ett verktyg för att underlätta för integrationen. Här är AER och andra europeiska arenor en nödvändighet då vi inte isolerat kan lösa allt inom nationsgränsen.

Läs mer om AER här

För mer information:

Nina Björby, 070-627 49 96, nina.bjorby@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01

Skriv ut

30 oktober, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer