Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Interreg Europe lyfter OSIRIS som gott exempel

OSIRIS handlar om samskapande och medborgardriven utveckling syftar till att inkludera fler perspektiv, erfarenheter och förväntningar i innovationsprocesserna för att möta samhällsutmaningarna.

 

Det handlar om att bättre ta tillvara på den utvecklingskraft som finns genom ökad delaktighet mellan olika samhällsaktörer. Öppen social innovation (OSI) ökar den regionala förmågan att generera idéer, smarta tjänster, produkter och lösningar som skapar jobb och tillväxt, som attraherar investeringar i forskning och utveckling och som kan skapa balans mellan stad och land. 

OSIRIS är ett interregionalt samarbete som omfattar sju europeiska regioner och åtta aktörer i Sverige, Finland, Portugal, Italien, Grekland, Slovakien och Nederländerna med Region Västerbotten som lead partner. 

Mer information om projektet hittar du här OSIRIS broschyr svenska

Skriv ut

18 april, 2018 | Olivia Collin

Kommentarer