Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Klart med finansiering till sex transnationella samarbetsprojekt

I samband med Norra Periferi och Arktisprogrammets övervakningskommittémöte i Belfast 10-11 juni fattades beslut om finansiering till sex transnationella samarbetsprojekt.

I samband med Norra Periferi och Arktisprogrammets övervakningskommittémöte i Belfast 10-11 juni fattades beslut om finansiering till sex transnationella samarbetsprojekt.

Från svensk sida deltar partners från olika organisationer i de fyra nordligaste länen i fyra av de beviljade projekten. Projekten spänner över flera olika insatsområden såsom innovation, energieffektiviseringar samt bevarande och utveckling av natur- och kulturarv. Samtliga syftar till att skapa bättre förutsättningar för att bo och verka i de norra regionerna av Europa som programområdet omfattar.

Inom ramen för projektet ”Making it work” samarbetar Västerbottens läns landsting (Glesbygdsmedicinskt centrum) med partners i Norge, Island och Kanada för att hitta svar på frågan kring hur kompetenta medarbetare kan rekryteras till den offentliga sektorn – en utmaning som samtliga deltagande glesbefolkade regioner står inför. Fem fallstudier kommer att genomföras, lokala hållbarhetsplaner samt ett kunskapsöverföringsverktyg kommer att utvecklas inom ramen för projektet.

I projektet ”eCap” adresseras problematik kring att behovet av psykiatriska tjänster för barn och ungdomar är svårt att möte i glesbefolkade regioner. Projektet syftar till att finna innovativa lösningar kring leverans av offentliga tjänster just med fokus på främjande av psykisk hälsa hos barn och ungdomar, med hjälp av distansöverbryggande teknik. Man kommer att utveckla diagnostik, konsultationer, handledning, behandling och främja samverkan mellan yrkesverksamma inom området. Svensk partner i projektet är Luleå tekniska Universitet som kommer att samverka med aktörer i Norge, Finland och Skottland.

Projektet ”Recent” kommer att utveckla 24 pilotprojekt inom området energieffektivisering. Piloterna kommer att genomföras i fem olika länder med syfte att öka kunskapen om energieffektivisering i samhällen på landsbygden. Huvudfokus är innovativt användande av samhällsägda vattentillgångar och svensk partner i projektet är Jokkmokks kommun.

Flertalet regioner inom ramen för Norra Periferi och Arktisprogrammet kännetecknas av att någon eller några stora (råvarubaserade) industrier dominerar de lokala ekonomierna. Projektet ”Regina” syftar till att hitta vägar för lokalsamhällena att dra störst nytta av de investeringar som görs, på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. En innovativ modell för att skydda och utveckla natur- och kulturarv kommer att utvecklas, vilken skall bestå av ett antal beslutsstödssystem. I projektet samverkar Nordregio, MidtSkandia och Storumans kommun med partners i Norge, Finland, Grönland och Skottland.

För mer information kring Norra Periferi och Arktisprogrammet 2014-2020, se

https://www.facebook.com/NorthernPeripheryProgramme/app_1435584543367829

Ytterligare information om beviljade projekt i den andra utlysningen:

http://www.northernperiphery.eu/en/news/show/&tid=321

För frågor kring programmet, kontakta:

Annika Blomster
Regional kontaktperson, Sverige
Norra Periferi och Arktisprogrammet
Annika.blomster@regionvasterbotten.se
070-302 79 40

Skriv ut

18 juni, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer