Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten

Lyssna

Med tillförsikt inför budgetförhandlingar i EU-parlamentet

Grupper inom EU-parlamentet hotar att lägga veto mot den föreslagna budgeten för 2014–2020 vilket kan påverka Västerbotten.
– Våra kontakter säger att utfallet för Västerbotten av EUs budget för 2014-2020 kan komma att se ut ungefär som under den pågående budgetperioden. Men självklart är det skakigt när grupper inom EU-parlamentet hotar att lägga veto mot den budget som stats- och regeringschefer har kommit överens om, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Grupper inom EU-parlamentet hotar att lägga veto mot den föreslagna budgeten för 2014–2020 vilket kan påverka Västerbotten.
– Våra kontakter säger att utfallet för Västerbotten av EUs budget för 2014-2020 kan komma att se ut ungefär som under den pågående budgetperioden. Men självklart är det skakigt när grupper inom EU-parlamentet hotar att lägga veto mot den budget som stats- och regeringschefer har kommit överens om, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Missnöje i krisdrabbade länder
Erik Bergkvist
 deltog själv för en vecka sedan i samtal med den politiska byrån för havskommissionerna, CPMR och han hör att missnöjet gror i de krisdrabbade länderna runt medelhavet.
– Självklart är de kommande sju åren viktiga för dem, men utfallet i budgeten är också avgörande för Västerbottens möjligheter till satsning på infrastruktur, utveckling av gröna näringar, satsningar på arbetsmarknadsåtgärder, forskning och innovationer, säger Erik Bergkvist.

Veto kan pressa till ytterligare förhandlingar
EU-parlamentet kan egentligen inte påverka innehållet i den förslagna budgeten utan bara bejaka eller förkasta, men Erik Bergkvist är övertygad om att ett hot om veto kommer påverka hur budgeten slutgiltigt utformas.
– Självklart sätter det press på stats- och regeringscheferna att göra ytterligare jämkningar, men vi kan också se det som en möjlighet för oss till ytterligare påtryckningar, säger Erik Bergkvist.

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Fredrik Gunnarsson, internationell strateg, Region Västerbotten, 070 325 57 17

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

12 mars, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
 • Kort beskrivning av förslaget som stats- och regeringscheferna kom överens om den 8 februari.

  Förslag med direkt inverkan på Västerbotten

  • Gleshetsbonusen verkar bli något mindre än föregående period och landar på 30 Euro per person, men det är en rejäl höjning från det ursprungliga förslaget som endast var 20 Euro per person.
  • Västerbotten kan få ta del av en europeisk ungdomsgaranti på sex miljarder Euro för insatser i regioner med en ungdomsarbetslöshet på minst 25 procent.

  Förslag till finansiering av den totala budgeten
  Den föreslagna budgeten motsvarar totalt en procent av EU-ländernas samlade Bruttonationalinkomst (BNI). Men ländernas avgifter till EU motsvarar 0,95 procent av den samlade BNI, vilket innebär att den föreslagna budgeten är underfinansierad med runt 50 miljarder Euro.
  Den förslagna budgeten motsvarar en minskning med 6 procent jämfört med perioden 2007–2013 med hänsyn taget till 2001 års prisindex.

  Förslaget innebär (jämfört med föregående period) att:
  Strukturfonderna minskar med 7 procent
  Territoriella samarbetet ökar med 2–3 procent
  Jordbrukspolitiken minskar med 10 procent
  Infrastruktur för TEN-T inom Connecting Europe Facility ökar med 60 procent
  Forskningsfonden, utbildning, kultur ökar med 35 procent

  Förslaget innehåller inte fördelningen av fondmedel, för Övre Norrland med Västerbotten och Norrbotten.

  Diskussion om underskottet
  Diskussion kan uppstå i parlamentet om differensen mellan ländernas avgift och den föreslagna budgeten. Kan parlamentet acceptera underskottet och räkna med att det kompenseras av ett överskott i slutet av perioden eller kommer det krävas kompensationsåtgärder för att inledningsvis säkra underskottet?

 • Fakta CPMR
  CPMR är det gemensamma samarbetsorganet för Europas olika havskommissioner. Östersjökommissionen där Erik Bergkvist tidigare har varit ordförande, är en del av CPMR.
  Den politiska byrån för CPMR leds av ordförande Jean-Yves LeDrian som även är försvarsminister i den nyvalda franska regeringen och Johannes Hahn, kommissionär för EUs regionalpolitik uttrycker att CPMR är ”en spjutspets för mänsklig utveckling i Europa”.
  Ordinarie ledamot för Sverige i CPMRs politiska byrå är Annika Annerby Jansson, fullmäktiges ordförande i Region Skåne.

Kommentarer