Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Nordliga och perifera regioner förbereder ny programperiod

Representanter för Norra Peripheri-programmet, NPP sammanstrålade i Umeå för att under två dagar utvärdera föregående programperiod och förbereda inför den kommande 2014–2020.
Programmet har finansierat 47 projekt varav 30 för innovation, nätverkande och konkurrenskraft) och sjutton projekt inom hållbar utveckling.

Representanter för Northern Periphery Programme, NPP, sammanstrålade i Umeå för att under två dagar utvärdera föregående programperiod och förbereda inför den kommande 2014–2020.

– Under de senaste två åren har ett stort antal personer i de medverkande regionerna arbetat med att färdigställa ett nytt Northern Periphery and Arctic program för 2014-2020, Nu ser vi med spänning fram emot att under hösten få börja diskutera framtida projektidéer med aktörer i regionerna, säger Annika Blomster, projektkoordinator, Region Västerbotten.

Den första utlysningen kommer att annonseras i samband med NPP-programmets årliga konferens i Strathpeffer i Skottland den 30 september.

Programmet har finansierat 47 projekt varav 30 för innovation, nätverkande och konkurrenskraft) och sjutton projekt inom hållbar utveckling. Uppnådda resultat överensstämmer med programmets målsättning. Så mycket som 333 partner har blivit involverade och deltagandet är spritt över hela programområdet.

Exempel på resultat som kan häröras till NPP är:
• Högre tillgänglighet till hälso- och sjukvård i landsbygdsområden.
• Kostnadseffektivisering i kollektivtrafik genom att dela fordon mellan flera aktörer på transportområdet.
• Minskad miljöbelastning från laxodling genom att ersätta traditionell behandling av insektsangrepp med biologiska medel.
• Ökad andel av förnybar energianvändning genom värmesystem baserad på biomassa.
• Ökad mängd arbetstillfällen inom hantverk och turism.

Fakta Northern Periphery Programme, NPP
Deltagare i NPP-programmet är regioner i länderna: Grönland, Island, Färöarna, Norge, Skottland, Nordirland, Irland, Norge, Sverige och Finland.
Förvaltande myndighet för NPP i Sverige är Länsstyrelsen Västerbotten. Anna Carlsson vid Näringsdepartementet är ordförande för NPPs övervakningskommitté. Region Västerbotten deltar som part i utvecklingen av programmet för perioden 2014–2020
Läs mer om NPP-programmet: http://www.northernperiphery.eu/

För mer information:
Annika Blomster, projektkoordinator, Region Västerbotten, 070 302 79 40, annika.blomster@regionvasterbotten.se

Skriv ut
19 juni, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer