Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Norra Sverige ges möjlighet att påverka EU:s klimatpolitik

Magnus Matisons från BioFuel Region har fått förtroendet att representera regionens bioekonomiska intressen i EUs bioekonomiska panel. Den viktiga utnämningen meddelades förra veckan och ger Västerbotten och Sverige avgörande påverkansmöjligheter i EU:s klimatpolitik.

Magnus Matisons från BioFuel Region har fått förtroendet att representera regionens bioekonomiska intressen i EUs bioekonomiska panel. Den viktiga utnämningen meddelades förra veckan och ger Västerbotten och Sverige avgörande påverkansmöjligheter i EU:s klimatpolitik.

EU:s bioekonomiska panel är tvärvetenskaplig med uppdraget att utveckla EUs arbete med bioekonomi. Redan i juni träffas panelen för första gången i Bryssel. Panelen kommer att träffas fyra gånger per år för att se över EU:s ekonomiska strategi med fokus på bioekonomi och relaterade områden.

– Bioekonomin väntas bli nästa våg i ekonomin efter den fossila ekonomin, säger Magnus Matisons, BioFuel Region. Vi ska nu istället använda förnybara naturresurser för att producera biobaserade produkter, näring, energi och tjänster. Tack vare sina rikliga tillgångar på skog, kompetens och industriella styrkor har Sverige utmärkta förutsättningar att vara en föregångare inom bioekonomi i världen.

EU-panelen består av 25-30 representanter för civilsamhället, NGOs, industri, media, lokala och regionala instanser, stiftelser samt organisationer. Det övergripande målet för panelen är att förstärka samverkan mellan relaterade initiativ, politikområden och den ekonomiska sektorn.
Panelen har följande mandat:

  1. Systematiskt granska och reflektera över implementeringen av den bioekonomiska strategin med målet att förstärka interaktion mellan initiativ, politik och den ekonomiska sektorn
  2. Föreslå och främja bioekonomin genom gemensamma åtgärder inom EU
  3. Uppmuntra upprättandet av bioekonomiska nätverk på nationell och regional nivå. Stödja nationella och regionala initiativ för att utbyta erfarenheter och att visa upp goda exempel
  4. Främja samarbeten mellan bioekonomiska intressenter och upprätta handlingsplaner för framtiden gällande ex. forskningsfinansiering och policyfrågor

I Västerbotten är det aktiva skogsbruket och biomassan viktiga delar av landets ekonomi. Arbetet för att utveckla och vidareförädla biomassan är en prioriterad fråga i Sverige, men ramarna och villkoren för industrin sätts till stor del av EU. Inom den europeiska unionen finns olika syn på skogsmassa, och i viss utsträckning aktivt motstånd mot att använda skogen som en ekonomisk resurs. Bristen på samsyn i EU är därför en stor risk för den svenska skogsindustrin.

– Det är bra att vi får en representant rakt in i EU-kommissionen som kan föra fram regionens förutsättningar i den bioekonomiska utvecklingen, säger Lena Friborg, miljö, energi och klimatstrateg vid Region Västerbotten. Han kommer spela en viktig roll i att bevaka och påverka i avgörande frågor för ett skogrikt land som Sverige.

BioFuel region är ett nätverk med syfte att verka för kompetensspridning, en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi i norra Sverige. Nätverket startar, koordinerar och samarbetar i projekt tillsammans med medlemmar och regionala aktörer och finansieras av medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel. Läs mer om BioFuel region här.

Kontakt

Magnus Matisons
070-352 44 94, magnus.matisons@biofuelregion.se

Lena Friborg

070-316 37 22, lena.friborg@regionvasterbotten.se

Skriv ut
24 maj, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer