Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Norra Sverige samlas för att ta ställning i EU-politiken

Om en vecka inleds Europaforum Norra Sverige, är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland träffas för att tillsammans agera i EU-politiken.

Om en vecka inleds Europaforum Norra Sverige, är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. EFNS bevakar Europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, strategier, handlingsprogram och budget. Syftet med EFNS är att tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

-Europaforum är ett mycket viktigt verktyg för oss att påverka EU-politiken, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten och ordförande för EFNS. Genom att de fyra nordligaste länen samlas och kommer överens om politiska prioriteringar kring EU-relaterade frågor blir givetvis vår röst tyngre än om varje region agerat själv.

Positioner för att påverka i Bryssel

Vid de tillfällen då EFNS arrangeras antas ett antal positioner för att de fyra nordligaste länen ska enas om gemensamma målsättningar och linjer i EU-politiken. På agendan den 12-13 mars står bland annat antagandes av positioner knutna miljö och energi, sammanhållningspolitik, näringsliv, FoI och infrastruktur.

Positionerna, som kan sammanfattas som norra Sveriges prioriteringar och ambitioner i EU-politiken, jobbas fram av tjänstemän och strateger knutna till de olika frågorna i de fyra nordligaste länen och lobbyorganisationerna North Sweden och Mid Sweden i Bryssel. Även rapportörer, politiker med uppgift att driva och kanalisera frågorna, ingår i positionsskrivningsarbetet. Västerbottens rapportörer är Erik Bergkvist (S), Ewa-May Karlsson (C) och Harriet Classon (S).

Kritiska till staten

En av positionerna som kommer behandlas på EFNS bygger på den utvärdering som gjorts av programframtagningsarbetet för den nya strukturfondsperioden 2014-2020.

I positionen som förväntas att antas i Östersund den 13 mars ligger tydlig förslag om hur  regionernas kompetenser kan tas tillvara, där politikerna är skarpt kritiska till hur staten har agerat i processen av framtagningen av programmen.

-EU-kommissionen öppnade upp för nya angreppssätt för fondernas programutformning och genomförande, något som Sverige inte har tagit tillvara,säger Terese Rydal, internationell strateg vid Region Västerbotten.

Inför den kommande programperioden finns drygt 3 miljarder kronor i regionalfondsinsatser för norra Sverige. Enligt utvärderingen har man från nationell nivå inte ansträngt sig för att ta till sig av regionernas kunskap om hur medlen på bästa sätt kan användas, utan har istället utgått från samma förutsättningar och mönster som tidigare. Gruppen som utvärderat programframtagningsarbetet menar att svenska staten inte arbetet utifrån ett synsätt där kommission, stat och regioner i dialog kommer fram till hur programmedlen effektiviseras utifrån regionala behov och förutsättningar. Tydlig kritik vänds också mot att det från statligt håll varit otydligt vilket departement som ägt frågan.

I de positioner som politikerna ska ta ställning till på Europaforum den 13 mars finns fler förslag och kritiker.

-Jag har fått tydliga signaler att man kommer ställa sig bakom positionerna om fondernas programutformning vid Europaforum nästa vecka, men självklart måste beslut tas innan vi kan skicka in vår skrivelse till regeringen, säger Erik Bergkvist.

Positionerna i sin helhet släpps vid konferensens slut den 13 mars.

Europaforum Norra Sverige går av stapeln den 12 mars på OSD i Östersund. Bland talarna finns Annika Korzinek, Head of political reporting på EU-kommissionens representation i Sverige och Per Schlingmann.

Läs mer om Europaforum Norra Sverige ​här.

Program för konferensen kan du se och ladda ner ​här.

Mer information:

Erik Bergkvist

Regionråd vid Region Västerbotten

070 6186855

erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

Terese Ryndal

Internationell strateg vid Region Västerbotten

070- 690 57 06

terese.ryndal@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Molin

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01

micaela.molin@regionvasterbotten.se

Skriv ut
5 mars, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • De Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI) är ett mycket viktigt resurstillskott i de regionala utvecklingsinsatserna och stärker Norra Sveriges möjligheter att bidra till ett sammanhållet Europa. ESI-fonderna omfattar Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska Sociala fonden (ESF), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) samt Europeiska Havs- och Fiskerifonden (EHFF).

Kommentarer