Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten inleder andra dagen av EFNS XIX

Lyssna

Norra Sverige tar sats inför 2014–2020

200 politiker och tjänstepersoner från norra Sverige kraftsamlar och utbyter kunskaper inför EUs budgetperiod 2014–2020.
– Jag har stora förväntningar fram till 2020. Med bra satsningar kan norra Sverige stärka sina positioner i konkurrens med en global omvärld, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Europaforum XIX Norra Sverige webbsänds den 24 oktober 09.00–17.00
www.regionvasterbotten.se/direkt

200 politiker och tjänstepersoner från norra Sverige kraftsamlar och utbyter kunskaper inför EUs budgetperiod 2014–2020.
– Jag har stora förväntningar fram till 2020. Med bra satsningar kan norra Sverige stärka sina positioner i konkurrens med en global omvärld, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Europaforum presenterar senaste nytt om inriktningar för regional-, innovations- och forskningspolitiken? Hur kommer EUs fonder och program utformas? Vilka blir de specifika prioriteringarna för norra Sverige och norden? Självklart ägnar konferensen även tid åt Umeå 2014 och kulturen som en naturlig plats i regionen samhälls- och näringsutveckling.

Konferensen behandlar även det kritiska läget inom europeiska unionen och hur norra Sverige med goda investeringar och gränsöverskridande samarbete ska kunna möta framtidens utmaningar.

Programmet innehåller gäster från EU-parlamentet, EU-kommissionen, OECD, sveriges regering och många fler.

I direkt anslutning till Europaforum, med invigning kvällen den 24 oktober, arrangeras forum för vårt nordiska regionsamarbete (NSPA, northern sparsely populated areas).

Se program för EFNS: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/08/EFNS-XIX-October-2013-FINAL.pdf
Se program för NSPA: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/08/NSPA-forum-2013-FINAL.pdf

Europaforum Norra Sverige, EFNS
Europaforum Norra Sverige är en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Forumet arrangeras cirka två gånger per år.
Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om Europapolitiken samt att påverka de delar som berör norra Sverige. Utgångspunkten är norra Sveriges unika förhållanden med långa avstånd, extrem gleshet och kargt klimat.
För mer information: www.europaforum.nu
Följ oss också på: www.facebook.com/EuropaforumNorraSverige

Northern Sparsely Populated Areas, NSPA
The regions of northern Finland, Norway and Sweden have many common circumstances such as sparse population, harsh climate and long distances. This part of Europe is also specifically affected by globalisation, energy-supply, climate change and demographic change.
The NSPA network consists of 14 regions in three countries sharing common circumstances and objectives, working together to raise awareness of the region in the EU institutions, influence EU policy and to provide a platform for best practise.
www.nspa-network.eu 

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Fredrik Gunnarsson, internationell strateg, Region Västerbotten, fredrik.gunnarsson@regionvasterbotten.se, 070-325 57 17

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

23 oktober, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer