Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Exterior view of the European Parliament in Strasbourg

Lyssna

OECD publicerar rapport över viktiga tillväxtförutsättningar i norr

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har kartlagt framtida utmaningar och möjligheter i bland annat Västerbotten. Måndagen den 13 mars publicerades officiellt den studie som genomförts på regionerna i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA. OECD presenterade rapporten på plats i Bryssel inför ledande företrädare från EU samt de berörda ländernas regeringar och regioner i NSPA.

Under två dagar, den 13 och 14 mars 2017, hölls en lanseringskonferens i Bryssel var den nya uppdaterade OECD-rapporten presenterades officiellt. I OECD-studien ingår 14 regioner från de nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland. Regioner som har många gemensamma utmaningar som glest befolkade områden, kargt klimat och långa avstånd.

Studien är viktig för tillväxtarbetet med regionala utvecklingsplaner och som lobbyinstrument gentemot Brysselarenan. Representanter från samtliga 14 regioner fanns på plats i Bryssel, där också Erik Bergkvist (S) regionråd vid Region Västerbotten, fanns med på talarlistan

– Vi har arbetat länge med att stärka samarbetet och kommunikationerna i öst-västlig riktning. OECD visar att vi är på rätt väg, säger Erik Bergkvist (S)

På plats befann sig också ordföranden för regionkommittén, vice generalsekreteraren för OECD och vice generaldirektören från EU-kommissionen samt en svensk statssekreterare, vilket är mycket stort för en OECD-studie om de nordligaste glesbefolkade områdena.

“Nyckeln för de norra regionerna är att identifiera sina absoluta konkurrens fördelar och bygga vidare på konceptet Smart-Specialisering”

Studien består av olika kapitel med rekommendationer riktade regionalt, nationellt och på EU-nivå. Rapporten belyser Västerbottens styrkor såsom tillgångar av skog och mineraler, dess utveckling av industri och tjänster, potentialen med digitalisering, det vackra landskapet samt de starka forsknings och innovationsmiljöer som finns i regionen och vid universiteten.

För att skapa än bättre förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft behöver också Nationell- och EU- nivå stödja regionens utvecklingsbehov på områden såsom transportinfrastruktur, och framtida kompetensförsörjning.

– OECD lyfter särskilt fram att det behövs skräddarsydda strategier mellan nationell, regional och lokal nivå för lyckad regional utveckling. Säger Erik Bergkvist (S).

Rapport samt delkapitel för Västerbotten finns att läsa längre ner på sidan under bilagor.

För mer information:

Erik Bergkvist (S)
Regionråd vid Region Västerbotten
erik.bergkvist@regionvasterbotten.se
070-618 68 55

 

 

Skriv ut
13 mars, 2017 | Olivia Collin
  • Vad är OECD?
    OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development, är en ekonomisk samarbetsorganisation med 34 medlemsländer. OECD arbetar på uppdrag av sina medlemmar och gör regionala genomlysningarna (territorial reviews) där jämförelser görs med andra regionala studier. De slutsatser och rekommendationer som OECD avger brukar ha stor inverkan på hur EU väljer att anpassa strukturfondsprogram och nationella nivåers regionala tillväxtpolitik.

Kommentarer