Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

OECD-rapporten: regional tillväxt och glygbygdsutveckling

Region Västerbotten har sammanfattat OECD:s studie Territorial Reviews: Northern Sparsely Populated Areas. Här följer sammanfattningen av studiens delar om regional tillväxt och glesbygdsutveckling.

Glesbygd som stärker Sveriges tillväxt

OECD konstaterar att norra Sverige bidrar starkt till Europas tillväxt, och att det finns gott om potential i de nordliga glesbefolkade områdena. Men för att Västerbotten ska kunna ta vara på möjligheterna krävs det bland annat en starkare regionalpolitik i bättre samspel med den nationella nivån.

OECD har studerat möjligheter och utmaningar för att skapa tillväxt i de fjorton nordligaste regionerna i Norge, Finland och Sverige. Trots strukturella utmaningar såsom stora avstånd, gles- och åldrande befolkning, liten kritisk massa, samt en konjunkturkänslig och naturresursbaserad ekonomi, menar OECD att norra Sverige är ledande på flera områden och skulle kunna tillvarata sina styrkeområden ytterligare.

Insatser för att skapa bättre förutsättningar för innovationer bland små- och medelstora företag, fler satsningar på transport och digital infrastruktur, samt ökat internationellt samarbete är några av ingredienserna i OECD:s recept för ökad tillväxt. I studien konstateras också att tillväxt i större utsträckning sker utanför storstäder och att det krävs mer anpassade strategier för att tillvarata den potential som finns.

Landsbygdsregioner bidrar till det nationella och det europeiska välståndet på flera sätt, både regioner med närhet till större städer och regioner med omfattande glesbygd. Bland annat står samhällena utanför täta miljöer för 68 procent av de områden där tillväxt sker i OECD-länderna. För ökad tillväxt och sysselsättning behöver därför tillväxtpolitiken utgå från både täta och glesa miljöers olika förutsättningar.

OECD vill att regionerna ska stärkas

OECD ifrågasätter den nationella sektorspolitiken, och menar att den är alldeles för toppstyrd. Istället behövs det en mer figursydd politik som är anpassad efter regionernas särskilda behov. Särskilt vad gäller kompetensförsörjning, kunskap, innovation, handel och industri, transport- och digital infrastruktur.

För att bättre anpassa tillväxtpolitiken måste regionernas nya roll som mer självständiga politiska organ stärkas. OECD:s rekommendationer ligger väl i linje med den utveckling som pågår i Sverige just nu med regionbildningar som tydliggör ansvar och företrädarskap hos direktvalda politiker på regional nivå.

OECD vill också att regionala företrädare ska få ökat inflytande i nationella strategier för tillväxt, samt få större ansvar att samordna viktiga investeringar för regional utveckling, såsom via EU-regionala-, nationella- och landsbygdsprogram.

Men framförallt behövs det en ökad förståelse och ett bättre samspel mellan de olika nivåerna. Nationell och regional nivå måste bli bättre på att dra åt samma håll i flera frågor.

För Västerbottens och övrigs norra Sveriges del handlar det fortsatta arbetet att tillhandahålla mötesplatser för dialog och förhoppningsvis starka partnerskap mellan lokala-, regionala-, och nationella företrädare.

John Kostet

Strategic Manager of International Affairs, Region Västerbotten

 

 

Skriv ut
20 december, 2017 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer