Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Delegationen från Dobele i Lettland på besök i Skellefteå kommun.

Lyssna

Ökat samarbete med Lettland

Region Västerbotten har under tre dagar haft besök av en delegation från Dobele i Lettland Västerbotten.
Speciellt undersöks samarbeten kring projekt inom socialt företagande och volontärverksamhet, ungdomars företagande och anställning, gröna näringar, kulturarv, besöksnäring och utbildningssystemet.

Region Västerbotten har under tre dagar haft besök av en delegation från Dobele i Lettland Västerbotten.

Delegationen har fått medel från Nordiska ministerrådets program Nordic-Baltic Mobility Programme för att utbyta erfarenheter med Nordiska länder. Resan inleddes med ett besök i Kotka, Finland.

Under dagarna i Västerbotten har delegationen från Dobele även besökt Umeå kommun och Skellefteå kommun inom olika teman. I Umeå var fokus på stadsutveckling och kopplingen till kulturens roll och arbetet med Kulturhuvudstadsåret. I Skellefteå var temat kring arbetsmarknad, oönskade avhopp från gymnasieskolan, entreprenörskap och ett aktivt medborgarskap hos unga.

Gruppen från Dobele söker speciellt samarbeten kring projekt inom socialt företagande och volontärverksamhet, ungdomars företagande och anställning, gröna näringar, kulturarv, besöksnäring och utbildningssystemet.

Avsikten med besöket är att stimulera till framtida samarbeten eller projekt mellan Dobele i Lettland och Västerbottens kommuner.

För mer information om besöket
Nils Sandberg, projekthandläggare, 073 045 42 47, nils.sandberg@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

31 augusti, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer