Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Pressinbjudan till femtonde mötet med EuropaForum Norra Sverige

Mötesplatsen EuropaForum som samlar politiker från de fyra nordligaste länen kring europafrågor fyller i år 10 år och samlas där man började.

Media hälsas välkomna till femtonde mötet med EuropaForum Norra Sverige 31 mars – 1 april

Mötesplatsen EuropaForum som samlar politiker från de fyra nordligaste länen kring europafrågor fyller i år 10 år och samlas där man började. Det är 10 år sedan EuropaForum träffades i Lycksele och antog den första handlingsplanen.

Vad är norra Sveriges strategi?
På konferensen diskuteras och fattas beslut om Europaforum Norra Sveriges strategi för mandatperioden och en handlingsplan för perioden fram till nästa Europaforum. Framåtblickar görs mot den kommande programperioden och EU:s budget. Vid Europaforum utses 12 rapportörer för mandatperioden samt ordförande och vice ordförande.

Viktiga frågor för norra Sverige!
EU:s sammanhållningspolitik är kärnan i EuropaForum Norra Sverige arbete men under året har positioner också tagits fram inom andra områden som t ex TEN-T revideringen och om EUs jordbrukspolitik (se www.europaforum.nu/positionsdokument.aspx).

Så bildas regioner.
Samarbete har varit ledstjärnan sedan EuropaForum Norra Sverige bildades. Det är också temat för den andra dagen när Linda Berg från Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet föreläser om framväxten av Europas regioner.

SKLs lägesrapport om regionfrågan presenteras av utredarna, Roland Andersson (tidigare ordförande för regionstyrelsen i Västra Götaland), som berättar om utredningen, och reflekterar över sina erfarenheter från Västra Götalandsregionen. Roland Andersson deltar också i en paneldebatt med ett antal rapportörer om regionfrågan och dess betydelse för EU-arbetet.

Tid: Torsdag 31 mars – Fredag 1 april
Plats: Lycksele

Media hälsas välkomna!

Fakta om Europaforum Norra Sverige – De fyra nordligaste länens samarbete för att påverka EU

Europaforum Norra Sverige är en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Forumet arrangeras cirka två gånger per år. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om Europapolitiken i de politiska organen i de fyra nordligaste länen samt att påverka denna i de delar den berör norra Sverige. Utgångspunkten är norra Sveriges unika förhållanden med långa avstånd, extrem gleshet och kargt klimat.

Programmet hittar du här.

För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande kontakta Bernt Vedin, region Västerbotten, 070 – 316 37 17  alternativtbernt.vedin@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Thomas Hartman 070 – 666 4995
Skriv ut
30 mars, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer