Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Regeringen blir tvungen att ta in Norrbotniabanan i nationell trafikplan

Botniska korridoren där Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå ingår, får stöd i överenskommelse mellan Rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen för TEN-T.
– Nu får vi ännu större tyngd i våra krav på regeringen att Norrbotniabanan ska ingå i den nationella transportplanen, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Botniska korridoren där Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå ingår, får stöd i överenskommelse mellan Rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen för TEN-T.

– Nu får vi ännu större tyngd i våra krav på regeringen att Norrbotniabanan ska ingå i den nationella transportplanen, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Efter en förhandling mellan Rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen för TEN-T har den Botniska korridoren pekats ut som en del i stomnätet i det Europeiskt transportsystemet och får därmed så kallad TEN-T-status.

Överenskommelsen innebär ett tydligare åtagande för medlemsländerna, EU:s institutioner och regionala intressenter att verka för att åstadkomma ett fullt fungerande och integrerat nätverk till 2030.

Formellt kommer frågan avgöras i Europaparlamentet i början av oktober.

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Mårten Edberg, strateg infrastrukturfrågor, Region Västerbotten, 070 216 86 25

Pressinformation:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

13 juni, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer