Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Ewa-May Karlsson (C), vice regionråd, Region Västerbotten

Lyssna

Region Västerbotten lobbar för bibehållet stöd i kommande långtidsbudget

– Till och med för lilla Vindeln där jag är kommunalråd har de här mötena betydelse, säger Ewa-May Karlsson, vice regionråd, Region Västerbotten.

På torsdag och fredag den 29 och 30 november har Europaforum Norra Sverige möte i Bryssel. Frågorna som avhandlas är bland annat hur Sverige ser på förhandlingarna om EUs långtidsbudget, näringslivsutveckling, infrastruktur och möjligheter med attraktiva regioner.

– Till och med för lilla Vindeln där jag är kommunalråd har de här mötena betydelse, säger Ewa-May Karlsson, vice regionråd, Region Västerbotten.

På torsdag och fredag den 29 och 30 november har Europaforum Norra Sverige möte i Bryssel. Frågorna som avhandlas är bland annat hur Sverige ser på förhandlingarna om EUs långtidsbudget, näringslivsutveckling, infrastruktur och möjligheter med attraktiva regioner.

– Det är oroande att förhandlingarna om EUs långtidsbudget har brutit samman, men kanske kan det ge oss lite mer tid att föra fram våra önskemål om ett bevarat stöd för glest befolkade områden och bibehållen nivå för regionala strukturfondsmedel, säger Ewa-May Karlsson.

Europaforum Norra Sverige består av ett nätverk mellan politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om politiken på EU-nivå men framförallt öka engagemanget i utformning av EU-politiken i de avseenden den berör norra Sverige.

Vid mötet i Bryssel deltar 60 politiker och tjänstemän från de fyra nordliga länen och träffar bland annat beslutsfattare från EU parlamentet och företrädare som är direkt involverade i de pågående förhandlingarna om EU:s långtidsbudget och strukturfonderna inför nästa programperiod.

Från Region Västerbotten deltar Ewa-May Karlsson (C) vice regionråd, Erik Bergkvist (S) regionråd, Harriet Classon, (S), regionstyrelsens AU och Anna Lassinantti, vice regiondirektör.

Norra Sverige har skaffat sig en position på EU-nivå genom samarbete inom Europaforum Norra Sverige, våra Brysselkontor samt samarbete inom NSPA (Northern Sparsely Populated Area) -nätverket med norra Finland och norra Norge.

Region Västerbotten deltar också bland annat i Östersjösamarbetet, kommittén för Europas maritima och perifera frågor och Ten-T där avgörande transportinfrastrukturfrågor avhandlas.

– Syns vi inte finns vi inte, säger Ewa-May Karlsson och fortsätter, därför är det viktigt att vara med och påverkar i gemensamma forum där vi tillsammans med andra kan driva frågor som är viktiga för oss.

För mer information:
Ewa-May Karlsson, vice regionråd, Region Västerbotten, 070 663 64 94, ewa-may.karlsson@vindeln.se
Erik Bergkvist, regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se
Jenny Mozgovoy, internationell strateg, Region Västerbotten, 070 785 10 44, jenny.mozgovoy@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

29 november, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer