Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Deltagarna i HA Involves monter på Annual Forum 11-12 november i Vilnius. Fr.v Stefanie Lange Scherbenske, Nordregio, Sandrine Moretti, Region Västerbotten, Fredrik Gunnarsson, Region Västerbotten, Anders Bergström, Föreningen Norden, Krister Hanne, Baltic Sea NGO Network and Bo Andersson, Föreningen Norden-Association for Cooperation with Nordic Countries. Foto: Ingela Hjulfors Berg

Lyssna

Region Västerbotten vill öka samarbetet i Östersjöstrategin

Region Västerbotten har deltagit tillsammans med över 700 deltagare i Östersjöstrategins fjärde årskonferens i Vilnius, Litauen 11-12 november. – Vi har uppdrag från EU att utveckla styrdokument för att förbättra samarbetet mellan regioner, kommuner och organisationer i Östersjöstrategin på horisontell nivå, säger Fredrik Gunnarsson, internationell strateg på Region Västerbotten.

 

Region Västerbotten har deltagit tillsammans med över 700 deltagare i Östersjöstrategins fjärde årskonferens i Vilnius, Litauen 11-12 november. – Vi har uppdrag från EU att utveckla styrdokument för att förbättra samarbetet mellan regioner, kommuner och organisationer i Östersjöstrategin på horisontell nivå, säger Fredrik Gunnarsson, internationell strateg på Region Västerbotten.

Alla länder är överens om att det behövs få in mer samarbeten och arbete mellan regioner, kommuner och organisationer i Östersjöstrategin för att öka kunskapen om hur Östersjön ska kunna räddas. Flernivåstyre är i dag på mångas läppar och ses som en lösning på problemet.

– Ledarskapet för uppdragen och de prioriterade områdena i Östersjöstrategin måste delas, de flesta sitter i dag på regeringsnivå långt ifrån verkligheten, säger Fredrik Gunnarsson, internationell strateg för Region Västerbotten.

Tillsammans med Kalmar Regionförbund och Baltic Sea NGO Network, genom föreningen Norden, har Region Västerbotten uppdrag från EU jobbat fram ett styrdokument för flernivåstyre i Östersjöstrategin genom sitt uppdrag i Horizontal Actionplan Involve.

I sin senaste rapport om hur flernivåstyret kan förbättras rekommenderar HA Involve följande:

• Skapa bättre nätverk mellan regioner och kommuner, sprid information om framgångsrika projekt i Östersjöstrategin.

• Fördela de ledande rollerna i strategiarbetet från nationell till regional och kommunal nivå.

• Ge alla aktörer i Östersjöstrategin lika stor legitimitet för att främja en hållbar utveckling av Marco-regionen.

 EU efterfrågar mer politiskt engagemang

Under Annual Forum diskuterades det mycket kring det framtida samarbetet i Östersjöstrategin och finansieringen. Det är få av uppdragen i strategin som klarar av sitt åläggande från kommissionen inom befintlig budget och utan extra resurser från EU.

Kommissionären Johannes Hahn talade om att kommissionen kan hjälpa länderna med strategin men att de själva måste stå vid rodret.

– Östersjöstrategin har gjort en utmärkt start. Men det kommer inte att fortsätta om arbetet går på autopilot, eller om det antas att kommissionen ska bära det största lasset i samarbetet. De politiska ledarna i alla regeringar runt Östersjön måste engagera sig i vägen framåt för strategin. Uppdragen inom Östersjön behöver tid och resurser för att kunna jobba, men dessvärre finns det ingen lösning på finansieringen i dagsläget, sa Johannes Hahn i sitt inledningstal på Annual Forum i Vilnius, Litauen.

Nästa Annual Forum hålls i Åbo, Finland och då hoppas kommissionen på en större politisk uppslutning på ministernivå i det strategiska arbetet med att rädda Östersjön.

Ladda ned rapporten från HA Involve här: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/10/HA-Involve-2013_rapport_EUBSR.pdf

Fakta EU:s Östersjöstrategi: 

EU:s strategi för Östersjöregionen (EU:s Östersjöstrategi) antogs som en av Sveriges prioriteringar under EU-ordförandeskapet 2009. Strategin är en mobilisering av EU:s stöd och resurser för att möta gemensamma utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen.

Strategin har tre övergripande mål: att rädda havsmiljön, att länka samman regionen och att öka välståndet. De åtgärder och projekt som genomförs eller ska genomföras för att uppnå dessa mål listas i en särskild handlingsplan vilken uppdateras kontinuerligt.

EU Östersjöregionen har 85 miljoner invånare (17 procent av EU: s befolkning) och åtta länder (Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen och Polen) med gemensamma utmaningar. Fakta: Sveriges regering och EUSBSR

Text och foto: Ingela Hjulfors Berg

Skriv ut

15 november, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer