Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Strukturfondsprogrammet kan bland annat vara med och finansiera det regionala näringslivets behov av terminaler. Foto: INAB

Lyssna

Risk för ny byråkratisk nivå med nationellt program

Regeringen skickar strukturfondsprogrammen vidare till EU-kommissionen.
– Processen tar dels för lång tid och jag är inte förtjust i lösningen med ett nationellt program där man använder 2,4 miljarder av regionernas pengar, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Regeringen skickar strukturfondsprogrammen vidare till EU-kommissionen.
Läs mer på regeringens hemsida:
 http://www.regeringen.se/sb/d/18571/a/237172

Region Västerbotten har utarbetat det Regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten. Programmet ska leda till strukturella förändringar som ger högre tillväxt, mer entreprenörskap och fler i arbete.

– Processen tar dels för lång tid och jag är inte förtjust i lösningen med ett nationellt program där man använder 2,4 miljarder av regionernas pengar, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Halva det nationella programmet är inriktat mot att främja ”energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag” och ”forskning och innovation i samt tillämpning av koldioxidsnålteknik”.
– Det vi behöver är stöd till utveckling av hållbara energislag. Västerbotten har unika förutsättningar till utvinning av förnyelsebara energikällor, säger Erik Bergkvist.

Nationellt program för att stärka lärandet
Avsikten med det nationella programmet är ”att stärka lärandet inom och mellan programmen, underlätta samverkan och koppla samman insatser som görs på regional, nationell och europeisk nivå”.
– Jag är rädd för att vi med det nationella programmet bygger upp ytterligare en byråkratisk nivå, säger Erik Bergkvist.

Riskerar att förlora kompetens
Erik Bergkvist tycker att det tar för lång tid, då Region Västerbotten levererade ett förslag i oktober och först ett halvår senare skickar regeringen det vidare till EU-kommissionen.
– Den förra programperioden har redan tagit slut och utvecklingsprogram i regionen avslutas vartefter. Vi riskerar att förlora kompetens och det blir dyrbart för samhället om människor blir arbetslösa, säger Erik Bergkvist.

Tillväxtverket aviserar om att första utlysning av projektmedel kan äga rum sen höst.

Regionalt strukturfondsprogram, Övre Norrland
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/03/Regionalt-strukturfondsprogram-Övre-Norrland.pdf

Nationellt strukturfondsprogram
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/03/Nationellt-socialfondsprogram_förslag.pdf

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Terese Ryndal, internationell strateg, Region Västerbotten, terese.ryndal@regionvasterbotten.se, 070 690 57 06

Presskontakt:
Mariann Holmberg
, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

31 mars, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer