Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Samiskt entreprenörskap i fokus när OECD besöker norra Sverige

Fredag den 23 februari får Västerbotten besök av The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Besöket är en betydande del i deras aktuella studie, som syftar till att effektivt och i större utsträckning länka samman urfolks näringar med regional utveckling. Delegationen kommer under besöket att träffa representanter från Sametinget, Samernas riksförbund, samiska förvaltningskommuner och organisationer, entreprenörer, näringsliv och politik.

– Samarbetet med OECD har lärt oss i Västerbotten mycket om oss själva och om andra. Det är vi övertygade om att även den här studien kommer leda till, säger Erik Bergkvist (S) Regionråd vid Region Västerbotten.

Mellan den 19-23 februari besöker en delegation från The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Norrbotten och Västerbotten. Syftet är att titta närmare på utmaningar och utvecklingsmöjligheter inom samiskt entreprenörskap för att lägga en grund för en aktuell studie med fokus på effektivare samarbete mellan urbefolkning, näringsliv och offentlig sektor.

– Vi är flera aktörer som behöver bli bättre på att samarbeta inom dessa frågor, och det tror jag att OECD kan hjälpa oss med, menar Erik Bergkvist.

Fredag den 23 februari träffar delegationen representanter från gruv- vind- och skogssektorn i Storuman, tillsammans med representanter från Storumans kommun. Besöket fortsätter till Lycksele och Umeå för möte och samtal med entreprenörer aktiva inom det samiska näringslivet, representanter från SSR och Umeå Sameförening tillsammans med Nina Björby, Ordförande för kulturberedningen och Erik Bergkvist, Regionråd vid Region Västerbotten.

Fakta om studien “Linking Indigenous Communities to Regional Development Project”
Studien genomförs med målet att belysa goda exempel och rekommendera förbättringar men också att skapa en plattform för kunskapsutbyte mellan urbefolkning, politiken och experter. Därmed kommer samarbetet mellan urbefolkningssamhällen och regional samt landsbygdsutveckling att fördjupas. Besöket i norra Sverige och mötet med olika aktörer av skilda perspektiv är av stor vikt för att studien ska kunna genomföras. Studien kommer att publiceras under sommaren 2019.

Fakta om OECD
OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development, är en ekonomisk samarbetsorganisation med 35 medlemsländer. OECD arbetar på uppdrag av sina medlemmar och gör regionala genomlysningar (territorial reviews) där jämförelser görs med andra regionala studier. De slutsatser och rekommendationer som OECD avger brukar ha stor inverkan på hur EU väljer att anpassa strukturfondsprogrammen. Läs mer om OECD och deras genomlysningar här.

För mer information:

John Kostet, Region Västerbotten

070-461 00 77, john.kostet@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Olivia Collin, Region Västerbotten

073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Skriv ut
22 februari, 2018 | Olivia Collin

Kommentarer