Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Emil Juslin, Umeå och Nathalie Eriksson är spända på att få delta i AER:s sommarskola i Serbien 17-23 augusti tillsammans med 120 ungdomar och politiker från hela Europa. Foto: Ingela Hjulfors Berg

Lyssna

Ungdomar från länet deltar i AER:s sommarskola i Serbien

Emil Juslin, Umeå och Nathalie Eriksson, Skellefteå har utsetts till ambassadörer vid AER:s internationella sommarskola i Novi Sad, Serbien av Region Västerbotten.

Emil Juslin, Umeå och Nathalie Eriksson, Skellefteå har utsetts till ambassadörer vid AER:s internationella sommarskola i Novi Sad, Serbien av Region Västerbotten.

Nästa vecka, mellan 17 och 23 augusti kommer 120 ungdomar och politiker från stora delar av Europa att besöka Novi Sad i nordvästra Serbien för att delta i AERs sommarskola.

Temat för årets sommarskola är  ”Multietniska, multispråkliga och multikulturella regioner- den regionala mångfalden för socio-ekonomisk tillväxt” 

AER är förkortningen för Assembly of European Regions och är den största lobbyorganisationen för regionala intressen i EU. Syftet med sommarskolan är att förbättra möjligheterna för ungdomar att påverka och engagera sig i regionalpolitik, samtidigt som de utbyter idéer och erfarenheter med andra ungdomar från hela Europa. Unga ambassadörer från ett 50-tal regioner ska lära sig mer om kulturell och skapa kontakter och planer för framtida projekt att genomföra i Västerbotten och tillsammans med andra regioner i Europa.

Ambassadörerna från Västerbotten är:
Nathalie Eriksson, 21 år, Skellefteå. Hon har läst etnologi på Umeå universitet och ska läsa på Kulturanalysprogrammet till hösten.

– Det här är verkligen min fråga att få lära mig mer om mångkultur och nu får jag en unik chans och samtidigt träffa och diskutera med andra ungdomar från hela Europa, säger Nathalie Eriksson.

Emil Juslin, 18 år, Umeå, har nyligen tagit examen från samhällsprogrammet på Dragonskolan.

– Jag gillade temat direkt och vi tog upp samma frågor på ett internationellt forum vi hade för ungdomar. Det känns verkligen kul att få fördjupa sig än mer i ämnet, säger Emil Juslin.

Thomas Hartman (S), ordförande t i AER:s kommitté för uppföljning och utvärdering, Region Västerbotten tycker att det är bra att ungdomar från länet ges möjlighet att delta i AER:s sommarskola.

–  Sommarskolan är en unik internationell mötesplats där  ungdomar och politiker får tillfälle att mötas för konstruktiva och framåtsyftande diskussioner över såväl generations- som landsgränser. Styrkan med AER är kunskapsutbytet och själva mötet mellan regionerna i Europa. Samtalen och seminarierna ger många bra tillfällen att lyfta viktiga utmaningar för Europa och vår framtid,  säger Thomas Hartman (S), ordförande  i AER:s kommitté för uppföljning och utvärdering, Region Västerbotten.

Här finns programmet till AER:s sommarskola i Novi Sad, Vojvodina, Serbien:  http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/Programmes/SummerSchool/2014/Docs/Draft_Programme_120814-EN.pdf

Fakta AER:  Assembly of European Regions, samlar mer än 250 regioner från 35 länder och 16 mellanregionala organisationer. AER är den största oberoende sammanslutningen av regioner i ett växande Europa.

Kontakt ambassadörerna:

Nathalie Eriksson, 073-034 32 04

nattis.eriksson@hotmail.com

Emil Juslin, 070 232 32 85

emil.juslin@gmail.com

För mer information AER: 

Thomas Hartman, (S) ordförande  i AER:s kommitté för uppföljning och utvärdering, Region Västerbotten, 070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten. se

Skriv ut
15 augusti, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer