Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Mikael Janson

Lyssna

Världen i Västerbotten och projekt för utveckling

Att jobba internationellt är inte ett självändamål, det är ibland en nödvändighet. Under seminariet ges en övergripande bild av internationella frågor i Västerbotten och de mervärden som kan uppnås genom att blicka utåt.

Att jobba internationellt är inte ett självändamål, det är ibland en nödvändighet. Under seminariet Världen i Västerbotten ges en övergripande bild av internationella frågor i Västerbotten och mervärden som kan uppnås genom att blicka utåt. Anna Pettersson låg Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten, inleder konferensen, Världen i Västerbotten. Hon berättar om betydelsen av att driva för regionens utveckling. Mikael Janson, direktör, North Sweden European Office berättar om hur det går till när man jobbar med lobbying för norra Sverige i EU och Bryssel . – Tidplanen för beslut om EUs budget har spruckit flera gånger och skiljelinjen går mellan de som vill ha mer strukturfondsmedel och andra helt vill ta bort dem. Några länder vill ta bort allt stöd till rika länder som bland annat Sverige, berättar Mikael Janson. Men det är något som han inte tror att vi behöver oroa oss för. – För vill man värna samarbeten som över exempelvis Östersjön, då behövs smörjmedel till alla länder. Socialfonden motsvarar 52 procent stödsystemet och här behöver den norra regionen tänka kreativt för att på ett bättre sätt nyttja hela budgeten, men i stort sett tror Mikael Janson att budgeten kommer vara rätt lik den som råder till och med 2013. – Det kommer bli förändringar i att vissa fonder troligen slås samman och tack vara ett bra lobbyarbete finns det extra bidraget till glest befolkade områden med redan i budgetförslaget, säger Mikael Janson. Lars Wikman_1 låg Lars Wikman, senior rådgivare, North Sweden European Office berättar om det sjunde ramprogrammet som under nästa budgetperiod kommer heta Horizon 2020 och till stora delar är till för att stimulera forskning. – Det är bra att forskare vet att stöden är till för att stimulera forskning, men sämre är att alla andra tror att det bara är till forskning, säger Lars Wikman, Programmet innehåller fyra olika delar där bara den första delen som vänder sig till spetskompetens inom forskarvärlden. Övriga tre delar förutsätter samverkan med näringslivet och offentlig sektor. I det nya programmet kommer affärsmöjligheter och kommersialisering vara tongivande och 15 miljarder är tänkta att stimulera tillväxt av små och medelstora företag. Här menar Lars Wikman att vår region har en stor utmaning eftersom nästan inga av våra företag är synliga som mottagare av de här pengarna. Åsa Hörnström låg Lisa Hörnström, senior forskare, Nordregio berättar om mervärden av internationellt samarbete genom projekt. – När vi tänker på internationellt samarbete tänker vi inte alltid på våra grannländer. Samarbeten som ger mervärde måste ske mellan lika regioner med jämförbara strukturer, system och utmaningar. Men Lisa Hörnström tror att om man ska lära av varandra är det en fördel att det finns skillnader Hon visar grafer över arbetslöshet och befolkningsutveckling som en mätbar effekt på faktorer som kan vara grund för gränsöverskridande samarbeten. Sussi Mikaelsson, projektkoordinator, Virtuellt EU-projektkontor presenterar projektet VEUPO som nu avslutas men fortsätter som permanent verksamhet inom Region Västerbotten. Fredrik Gunnarsson låg Fredrik Gunnarsson (till höger) håller ihop dagen som moderator.

Skriv ut

24 januari, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer