Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbotten – en region som tar plats på EU arenan

I internationella sammanhang beskrivs ofta Västerbotten som en framgångsrik och dynamisk region som har mycket att lära övriga regioner i EU, och imponerar på den internationella arenan. Det är av stor vikt för regionen att EU fortsätter att investera i Övre Norrland. Därför kämpar Region Västerbotten tillsammans med andra glest befolkade regioner i nätverket NSPA.

Region Västerbotten har under lång tid arbetat för att vara en stark röst i EU. Målsättningen är att förändra och utvecklas tillsammans med övriga EU. För Västerbotten är det viktigt att EUs regionalpolitik bygger på subsidiaritet och tar sin utgångspunkt i regioners olika och särskilda förutsättningar och möjligheter. Tillsammans med andra glest befolkade regioner i Sverige, Norge och Finland i nätverket Northern Sparcly Populated Areas (NSPA) slåss Region Västerbotten för att EU ska fortsätta investera och stimulera utveckling i Övre Norrland, i den budget som kommer gälla efter år 2020.

– Under våren 2017 har vi fått flera bevis för att vårt långsiktiga påverkansarbete ger resultat, säger Erik Bergkvist (S) Regionråd Region Västerbotten. Vi är mycket engagerade och kompetenta i vårt påverkansarbete. Genom att vara pragmatiska, pålästa och bidra med starka välgrundade argument så är det lättare att få EU Kommissionen och EU parlamentets öra.

Något som för regionen blev ett stort erkännande var den överenskommelse som gjordes vid Europaforum Norra Sverige (EFNS) i Skellefteå DEN 22 februari 2017. Handelsminister Ann Linde kom där överens med de fyra nordligaste länen om att deras arbetssätt genom EFNS blir nationell modell för regional samverkan i EU-frågor.

Europaforum har i 17 år antagit positioner och överlämnat sina politiska synpunkter till EU nivån. Det systematiska och kunskapssamlande arbetssättet har gjort att flera större Europeiska regionala nätverk nu uppmärksammat och instämmer i det Europaforum säger. Exempelvis så har både Assembly of European Regions (AER) och Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR), det senaste halvåret, växlat upp Europaforums synpunkter till att bli något som i stort sett samtliga regioner i EU ställer sig bakom.

Ett annat exempel på framgång är att EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič valde att göra ett heldagsbesök i Umeå fredag den 31 mars.  Maroš Šefčovič menar att regionen är en förebild i klimat och energifrågorna och framhåller att det faktum att Västerbotten nått framgång, trots kallt klimat och långa avstånd, visar att övriga regioner i EU också kan klara möta klimat- och energiutmaningarna.

– Västerbotten ligger absolut i framkant i Europa när det gäller satsningar på förnybar energi, vilket också bekräftas av EU-kommissionens intresse och besök av vice ordförande, säger Tomas Mörtsell (C) Vice ordförande, Region Västerbotten.

Även ledamöter ur EU parlamentets regionala utskott har besökt Västerbotten nyligen. EU parlamentets regionala utskott är med i förhandlingarna kring EUs nya budget och de fondmedel som investerar i tillväxt. Genom besöket fick Västerbotten visa de unika förhållanden och den utvecklingspotential som finns i Norra Sverige. Tillfället belyser också den regionala nivåns behov av inflytande i planering och prioritering av framtida EU stöd.

Region Västerbotten är också innovativa i internationella samarbetsprojekt och metodutveckling i användandet av EUs fonder. Under Östersjöstrategins årliga forum i Berlin berömde Marc Lemaitre, Head of DG Regio vid EU kommissionen, Västerbottens engagemang och positiva attityd till regionens och EUs utveckling. Marc Lemaitre visade stort intresse för Västerbotten och avslutade sitt tal med att orden ”När jag lyssnar till er förstår jag varför det går så bra för Västerbotten”.

Vad är EFNS?
Europaforum Norra Sverige, Europaforum Norra Sverige syfte är att samordna insatserna från norra Sverige gentemot EU-nivån samt att sprida kunskap om och förankra EU-politiken hos lokala och regionala politiker.

Arbetet leds av tolv rapportörer, tre från varje län. Som stöd i sitt arbete har rapportörerna en tjänstemannagrupp med representanter från landsting, regionförbund, kommunförbund och regionkontoren North Sweden och Mid Sweden.

Årligen genomförs ett större forum där politiker och tjänstepersoner med koppling till EU-frågor samlas för att fördjupa sig i aktuella ämnen och anta gemensamma politiska positioner.

För mer information

Terese Ryndal
Internationell strateg
070-690 57 06
terese.ryndal@regionvasterbotten.se

 

 

 

Skriv ut
22 juni, 2017 | Olivia Collin

Kommentarer