Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbotten i Europa

För att uppmärksamma Europdagen 9 maj belyser vi några av de internationella nätverk som vi jobbar genom för att stärka regionens ställning i internationella frågor.

För att uppmärksamma Europdagen 9 maj belyser Region Västerbotten några av de internationella nätverk som man jobbar genom för att stärka länets ställning i internationella frågor.

Region Västerbotten ingår i en rad internationella nätverk som exempelvis CPMR .Att ligga längs Europas kustlinje ger både fördelar och särskilda svårigheter, därför har ca 150 regioner gått samman för att bilda Konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR).
I CPMR aebetar vi tillsammans för att säkerställa att EU: s institutioner och nationella regeringar tar hänsyn till våra gemensamma intressen, till exempel genom att ansöka om gemensamma projekt för att öka våra tillgångar.

 

Genom vårt samarbete i CPMR engagerar vi andra länder och regioner i Västerbottens utveckling och utmaningar.

 

Ett annat av våra viktiga internationlla nätverk är Europaforum Norra Sverige (EFNS) som har syftet att samordna insatserna från norra Sverige gentemot EU-nivån samt att  sprida kunskap om och förankra EU-politiken hos lokala och regionala politiker.  I EFNS jobbar vi tillsammans med Jämtland/Härjedalen, Västernorrland och Norrbotten.

Varje år möts de fyra länen och utformar gemensam EU-politik.

Ett av de områden som vi mest intensivt med i våra internationella nätverk är transportfrågor. Vi tror att det är viktigt att visa på att trafikinfrastruktursatsningar i Västerbotten skapar nytta för fler, t.ex. övriga norra Sverige, Sverige eller övriga Europa. Ett bra exempel är Kvarkenlänken som har en mycket viktig funktion för hela norra Europa.

Här kan du se flera filmer om våra olika internationella engagemang i transportfrågor.

 

Andra internationella nätverk och arbetsgrupper som Västerbotten finns representerat i är:

Skriv ut

Kommentarer