Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbottens rapportörer i Europaforum norra Sverige

Nu är Euorpaforum Norra Sverige igång.Vi har ställt tre korta frågor till Västerbottens tre rapportörer på forumet.

Just nu pågår Europaforum norra Sverige för fullt i Östersund, ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

EFNS bevakar Europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, strategier, handlingsprogram och budget. Syftet med EFNS är att tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

Varje region har sina egna rapportörer- politiker som har i uppdrag att driva frågorna som forumet enas om. Västerbottens rapportörer är Ewa-May Karlsson (c), Erik Bergkvist (S) och Harriet Claesson (S).

Ewa-May Karlsson (C)ewa-may

Varför Europaforum norra Sverige?

För att det är en otroligt bra arena för att påverka i de EU-frågorna. Vi har nått otroliga framgångar genom att jobba tillsammans och även varit framgångsrika i att påverka nationellt genom nätverket.

Vad är den mest prioriterade frågan för norra Sverige att driva i Bryssel?

Jag tror att det är att fortsättningsvis kunna behålla den särart vi har, att avstånden och klimatet betyder något i europasamarbetet och gör oss unika.

Varför är EU-politiken viktig för västerbottningarna?

Frågorna bli mer anpassade för vår del av Europa, vi är en av de regionerna som får mest medel av utvecklingsresurserna som EU ger. Vi får mycket mer än övriga landet, och det är viktigt att vi tar till vara på den möjligheten.

 

Erik Bergkvist (S)erik

Varför Europaforum norra Sverige?

EU påverkar oss och det är viktigt att vi samlas för att påverka EU. Just nu råder stora oroligheter ute i Europa och det som händer i Ukraina och Ryssland är ett tydligt tecken på att samverkan är det bästa sättet att motverka krig. Vi har haft fred sen 1945, så lång fred har vi aldrig haft i Europa. Det hade aldrig skett om vi inte bildat EU.

Vad är den mest prioriterade frågan för norra Sverige att driva i Bryssel?

Att Europa ser väldigt olika ut med väldigt olika förutsättningar.

Varför är EU-politiken viktig för västerbottningarna?

Vi lever i en värld tillsammans med andra. Det vi gör påverkar omvärlden och därför måste vi vara aktiva i de gemensamma omvärldsfrågorna. Vill vi ha en värld som är demokratisk där fred och samverkan råder så måste vi vara ute mer och påverka i de frågorna. Vi har så mycket bra saker i Västerbotten och Sverige som vi behöver dela med oss av till Europa. Om vi ger till Europa ger Europa tillbaks till oss.

 

Harriet Classon (S)harriet

Varför Europaforum norra Sverige?

Frågorna som finns på EU-agendan är lika viktiga för kommunerna som för den europeiska nivån. Därför är det viktigt att ha god kännedom om frågorna och vara med och påverka.

Vad är den mest prioriterade frågan för norra Sverige att driva i Bryssel?

Framför allt att sätta norra Sverige på kartan och synliggöra det som händer här. Till exempel vill vi öka synligheten av det näringsliv och den forskning som norra Sverige står för. Sen handlar det om att hänga samman med andra. Det ska inte vara vi och dem utan ett stor vi.

Varför är EU-politiken viktig för västerbottningarna?

Jag tycker att turismsektorn är ett bra exempel. Om vi blir mer synliga i Europa påverkar det turistbranschen positivt, men även övriga näringar som har behov av att utvecklas.

 

För mer information:

Micaela Molin

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01

micaela.molin@regionvasterbotten.se

Skriv ut

12 mars, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer