Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

​Digital utveckling är del av alla människors vardag

Regional Digital Agenda för Västerbottens län idag antagen av Region Västerbottens fullmäktige och undertecknad av Erik Bergkvist, Region Västerbotten, Magdalena Andersson, Länsstyrelsen Västerbotten och Peter Olofsson, Västerbottens läns landsting.
Den digitala agendan för Västerbotten sätter ett mål om att 95 procent av Västerbottens invånare ha tillgång till 100 Mbit/s, år 2020.

Regional Digital Agenda för Västerbottens län idag antagen av Region Västerbottens fullmäktige och undertecknad av Erik Bergkvist, Region Västerbotten, Magdalena Andersson, Länsstyrelsen Västerbotten och Peter Olofsson, Västerbottens läns landsting.

Pressbild: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/20…
Foto: Mariann Holmberg

Den digitala agendan för Västerbotten sätter ett mål om att 95 procent av Västerbottens invånare ha tillgång till 100 Mbit/s, år 2020, en ambition som är högre ställd än de nationella målen. Västerbottens nuvarande nivå är att 74 procent av invånarna har tillgång till 100 Mbit/s, jämförbart med 53 procent för riket.

Men trots ett av världens bästa bredband är det fortfarande cirka 30 000 Västerbottningar som inte använder internet, något som tas upp och behandlas i agendan. Det digitala är vardag och omfattas i alla utvecklingsområden, allt från miljö, utbildning, hälsa, vård och omsorg, jämställdhet och mångfalld.

– Tidiga och långsiktiga insatser har lett till var vi är idag men även i framtiden kommer det behövas insatser från samhället, vilket är väl värda investeringar. Vi ligger i utkanten av Europa och måste ligga i framkant. Utvecklingen av digitala tjänster och smarta produkter kräver god kvalitet för bästa möjliga effekt, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Landshövding Magdalena Andersson beskriver digitaliseringen som en förutsättning för att människor ska bo och verka i hela Västerbotten, att digitaliseringen nu har blivit en del av livet. Användningen förväntas öka och hon nämner landsbygdsprogrammets 88 miljoner kronor som en möjlig del i utvecklingsarbetet.

Landstingsråd Peter Olofsson uttrycker att digitaliseringen lägger grunden för att landstinget på ett bättre sätt kan nå ut med den vård som medborgare önskar och kan förvänta sig. Men han tror inte att det stannar vid framgångarna vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman och införande av digitala vårdrum. Han tror inte att vi ännu vet vad framtiden kan innebära.

Regional Digital Agenda innehåller sju strategiska områden: Digital delaktighet och kompetens • Utveckla det digitala lärandet • Ökad delaktighet, kvalitet och effektivitet inom hälsa vård och omsorg • Den uppkopplade regionen • Digitalt entreprenörskap och företagsutveckling • Stärka forskning och innovation utifrån ett digitalt perspektiv • Ett hållbart och smart digitalt samhälle.

Läs Regional Agendahttp://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/20…

I maj 2012 började arbetet med den regionala digitala agendan för Västerbotten i samband med ett besök av och rundabordssamtal med IT- och energiminister Anna-Karin Hatt. Tillsammans signerades en avsiktsförklaring där Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Västerbottens läns landsting ställde sig bakom de nationella målsättningarna.

Avsiktsförklaringen innebar också att i bred samverkan med aktörer i näringsliv, akademi och det civila samhället ta fram en regional digital agenda för Västerbotten.

Regionförbundet har samordnat arbetet med framtagandet i samarbete med en arbetsgrupp bestående av länsstyrelsen, landstinget, kommunerna, akademin, näringslivet och det civila samhället. Ett antal aktiviteter har även anordnats under processen för att skapa ytterligare dialog och inspel.

——————–

Regional Digital Agenda för Västerbottens län

Digital agenda för Västerbotten är en gemensam ansats för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och därigenom stärka Västerbottens utveckling, tillväxt och konkurrenskraft.

Digitalisering innebär ännu bättre förutsättningar för innovationsutveckling, samhällets service och företagens tillväxt. Det handlar om att privatpersoner, företag, akademi, offentlig sektor och det civila samhället ska kunna använda och dra nytta av de möjligheter som följer med ökad grad av digitalisering, men också att de aktivt ska kunna påverka utvecklingen och medverka till nya lösningar.

Västerbotten har ett av världens bästa bredband och därmed också de bästa förutsättningar att vara föregångare och ledande inom området digitalisering. En offensiv utveckling av digitala tjänster och produkter har en avgörande betydelse för vår region, så också för Sverige och ett gemensamt Europa i en global konkurrens.

Digital agenda för Västerbotten är en inspiration och vägledning för att genom samverkan mellan näringslivet, akademien, offentlig sektor och det civila samhället utveckla och driva digitaliseringen i Västerbotten.

Vi ser fram emot en spännande utveckling där digitaliseringen är en självklar del i ett attraktivt Västerbotten.

Erik Bergkvist, Region Västerbotten
Magdalena Andersson, Länsstyrelsen Västerbotten
Peter Olofsson, Västerbottens läns landsting

————————

För mer information om Regional Digitala Agenda för Västerbottens län

Magnus Rudehäll, IT-strateg, Region Västerbotten, 070 608 48 88

Presskontakt

Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43

Jörgen Boman, kommunikationschef, Länsstyrelsen Västerbotten, 070 225 42 37

Skriv ut

27 november, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer