Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

CC: Barta IV

Lyssna

79 procent av hushållen i Västerbotten har nu fiberbredband/snabbt bredband på 100 Mbit/s

79 procent av hushållen i Västerbotten hade tillgång till fiberbredband/snabbt bredband på 100 Mbit/s 2016. Snittet för riket är 73 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning 2016.

Men fortfarande är det en bit kvar till målet om att 95 procent i länet ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

Bland Västerbottens kommuner har Umeå kommit längst med 89 procent fiberanslutna hushåll. Dorotea kommun hade den snabbaste tillväxten av fiberbredband med 16 procent.

– Västerbotten har under lång tid legat i topp när det gäller tillgång till bredband. 2016 är inget undantag, och det beror på kommunernas oförtröttliga arbete, gott samarbete och samordning regionalt. Säger Eva-Marie Marklund, Bredbandskoordinator Region Västerbotten.

Bredbandskoordinatorn har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Rollen innebär bl.a. att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare.

Mer information:

Eva-Marie Marklund
Regional Bredbandskoordinator
eva-marie.marklund@regionvasterbotten.se
070-585 05 76

Om Bredbandskartläggningen

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS Bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgång till fast bredband, via trådbundna nät och mobilnät, där vi bor och arbetar – det vill säga vid fasta punkter. Den kartlägger inte mobil bredbandstäckning eller hur stor yta av Sverige som har tillgång till bredband och inte heller tillgången vid fritidshus, fritidsområden och längs vägar.

PTS kartläggning finns på www.statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.pts.se.

Skriv ut

20 mars, 2017 | Olivia Collin

Kommentarer