Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

AC-Net har uppmärksammats nationellt vid ett flertal tillfällen, här från 15-årsjubileet som gästades av Anna-Karin Hatt (C), it- och energiminister. Foto: Mariann Holmberg

Lyssna

AC-Net och Västerbotten förebild för hela Sverige

Västerbotten är förebild för hela Sverige i bredbandsutbyggnad och AC-Net får rollen som ordförande för en arbetsgrupp inom Regeringens Bredbandsforum.
– I Västerbotten har vi med hjälp av samverkan och samarbetet fått varje investerad krona att räcka längre. AC-Nets roll är att förmedla hur det går till i praktiken, säger Eva-Marie Marklund, vd för AC-Net, som ägs av Region Västerbotten.

Västerbotten är förebild för hela Sverige i bredbandsutbyggnad och AC-Net får rollen som ordförande för Mandatgruppen – arbetsgrupp inom Regeringens Bredbandsforum.

– I Västerbotten har vi med hjälp av samverkan och samarbetet fått varje investerad krona att räcka längre. Behovet och efterfrågan på bredbandsinfrastruktur ökar. Samtidigt är de tillgängliga resurserna begränsade och utspridda på olika aktörer. AC-Nets roll i arbetsgruppen är bland annat att förmedla förutsättningar för en fungerande samverkan och hur det går till i praktiken, säger Eva-Marie Marklund, vd för AC-Net, med Region Västerbotten som ägare.

Oklara roller ger mindre bredband för pengarna
Bredbandsområdet sträcker sig över en rad områden och ett stort antal aktörer. Just nu förbereds de nya programmen för de regionala strukturfonderna och landsbygdsprogrammet (2014-2020). Programmen är nödvändiga offentliga finansieringskällor av bredbandsutbyggnaden mellan tätorter och på landsbygden. De är dessutom utformade för att inkludera aktörer på alla nivåer.

Bredden av aktörer skapar utmaningar och oklarheter i förhållande till ansvar, roller och vem som har mandat att agera. En särskild utmaning finns bland de offentliga aktörerna. Olika prioriteringar, uttolkningar av regelverk och begränsad samordning har resulterat i mindre bredbandsutbyggnad än vad som hade kunnat vara möjligt att åstadkomma.

Bredbandsforum har valt att tillsätta en arbetsgrupp med uppgiften att analysera förhållandet, resursfördelning och ansvar mellan regional- och lokal nivå. Som underlag finns Bredbandsforums tidigare arbete och utvärderingen av regeringens bredbandsstrategi, samt erfarenheter från län och regioner där man med hjälp av samverkan har nått längre. Syftet med gruppen är att identifiera nyckelfaktorerna som möjliggör en effektiv samverkan och vägleda aktörerna i hur man får strukturen på plats.

Västerbotten har bäst bredband i Sverige
Västerbotten tillhör de län i Sverige som har nått längst när det gäller utbyggnad av bredband.  I Västerbotten som helhet kan 72 procent av hushållen få en höghastighetsanslutning till sin bostad. Detta är högst i landet, i Sverige som helhet har ca 55 procent lika bra bredbandstillgång. Utvecklingen går framåt för samtliga kommuner i länet, mycket tack vare ett regionalt samarbete mellan kommunerna och länsstyrelsen.

– Att främja regional samverkan och bättre ta tillvara erfarenheter på området är mycket angeläget. Att samverka på ett effektivt sätt leder i slutändan till mer bredband för pengarna. I Västerbotten är vi vana vid att samarbeta med alla aktörer regionalt och lokalt varför vi hoppas kunna dela med oss av våra erfarenheter. Vi står samtidigt inför nya utmaningar där också vi kan lära av andra. I slutändan tjänar alla på att medlen räcker längre, inte minst för att vi då skapar bättre förutsättningar för bredbandsutbyggnad på landsbygden. säger Eva-Marie Marklund, vd för AC-Net och ordförande i den nya arbetsgruppen.

Läs mer om Mandatgruppen: http://www.bredbandivarldsklass.se/mandatgruppen

Läs mer om Bredbandsforum: http://www.bredbandivarldsklass.se/

AC-Net tillhandahåller ett kraftfullt redundant bredbandsnät med noder etablerade i alla Västerbottens kommuner. AC-Net är samordnaren som, tillsammans med länets alla kommuner, erbjuder ett konkurrens- och leverantörsneutralt fiberoptiskt nät med hög kapacitet, till näringsliv och offentlig sektor. AC-Net består av två bolag, AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice AB. Bolagen ägs av Region Västerbotten, Skellefteå Kraft, Umeå Energi UmeNet och Företagarna.
Läs mer på www.ac-net.se.

För mer information:
Eva Marie Marklund, vd, AC-Net, 070 585 05 76
Patrik Sandgren, Bredbandsforums kansli, 08 678 57 13

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

1 april, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer