Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Avsiktsförklaring att utarbeta en regional digital agenda antogs vid ett besök av dåvarande IT- och energiminister Anna-Karin Hatt. Från vänster: dåvarande vik landshövding Birgitta Heijer, regionråd Erik Bergkvist, Anna-Karin Hatt och landstingsråd Peter Olofsson.

Lyssna

Antagande av Regional Digital Agenda för Västerbottens län

Regional Digital Agenda för Västerbottens län antas och signeras av Erik Bergkvist, Region Västerbotten, Magdalena Andersson, Länsstyrelsen Västerbotten och Peter Olofsson, Västerbottens läns landsting.

Regional Digital Agenda för Västerbottens län antas och signeras av Erik Bergkvist, Region Västerbotten, Magdalena Andersson, Länsstyrelsen Västerbotten och Peter Olofsson, Västerbottens läns landsting.

Torsdag den 27 november, med start klockan 11.30 fram till cirka 12.00.
Möjlighet att ställa frågor efter signering.
Fullmäktigesalen, plan 2 gamla stadsbiblioteket, Rådhusesplanaden 6, Umeå

Ceremonin äger rum i anslutning till Region Västerbottens fullmäktigesammanträde.

Läs Regional Agendahttp://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/11/digital_agenda_vasterbotten_1409291.pdf

I maj 2012 började arbetet med den regionala digitala agendan för Västerbotten i samband med ett besök av och rundabordssamtal med IT- och energiminister Anna-Karin Hatt. Tillsammans signerades en avsiktsförklaring där Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Västerbottens läns landsting ställde sig bakom de nationella målsättningarna.

Avsiktsförklaringen innebar också att i bred samverkan med aktörer i näringsliv, akademi och det civila samhället ta fram en regional digital agenda för Västerbotten.

Regionförbundet har samordnat arbetet med framtagandet i samarbete med en arbetsgrupp bestående av länsstyrelsen, landstinget, kommunerna, akademin, näringslivet och det civila samhället. Ett antal aktiviteter har även anordnats under processen för att skapa ytterligare dialog och inspel.

——————–

Regional Digital Agenda för Västerbottens län

Digital agenda för Västerbotten är en gemensam ansats för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och därigenom stärka Västerbottens utveckling, tillväxt och konkurrenskraft.

Digitalisering innebär ännu bättre förutsättningar för innovationsutveckling, samhällets service och företagens tillväxt. Det handlar om att privatpersoner, företag, akademi, offentlig sektor och det civila samhället ska kunna använda och dra nytta av de möjligheter som följer med ökad grad av digitalisering, men också att de aktivt ska kunna påverka utvecklingen och medverka till nya lösningar.

Västerbotten har ett av världens bästa bredband och därmed också de bästa förutsättningar att vara föregångare och ledande inom området digitalisering. En offensiv utveckling av digitala tjänster och produkter har en avgörande betydelse för vår region, så också för Sverige och ett gemensamt Europa i en global konkurrens.

Digital agenda för Västerbotten är en inspiration och vägledning för att genom samverkan mellan näringslivet, akademien, offentlig sektor och det civila samhället utveckla och driva digitaliseringen i Västerbotten.

Vi ser fram emot en spännande utveckling där digitaliseringen är en självklar del i ett attraktivt Västerbotten.

Erik Bergkvist, Region Västerbotten
Magdalena Andersson, Länsstyrelsen Västerbotten
Peter Olofsson, Västerbottens läns landsting

För mer information om Regional Digitala Agenda för Västerbottens län

Magnus Rudehäll, IT-strateg, Region Västerbotten, 070 608 48 88

Presskontakt

Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43

Jörgen Boman, kommunikationschef, Länsstyrelsen Västerbotten, 070 225 42 37

Skriv ut

26 november, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer