Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Är eHälsa verkligen riktig hälsa?

– eHälsa ska ge ett mervärde för patienter och brukare och bidra till att livet hemma blir lättare, när man är sjuk och behöver vård, säger Lars Eriksson, projektledare för eVästerbotten, Region Västerbotten.

Konferens om eHälsa och betydelsen av digitala verktyg inom vården.
Torsdag den 13 mars, Umeå folkets hus, 09.30–16.00

Läs konferensprogram: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/03/Konferens-eHälsa-program1.pdf

Föredrag och utställningar om pågående utvecklingsarbetet inom Västerbottens kommuner och landstinget.
Konferensen websänds på: www.regionvasterbotten.se/direkt

– eHälsa ska ge ett mervärde för patienter och brukare och bidra till att livet hemma blir lättare, när man är sjuk och behöver vård, säger Lars Eriksson, projektledare för eVästerbotten, Region Västerbotten.

Använda resurser mer effektivt
Begreppet eHälsa omfattar digitala verktyg som på något sätt är kopplade till hälso-, sjukvård och kommunernas socialtjänst. Det kan handla om allt från att digitalt hantera information mellan vård och patient, digitala hjälpmedel i hemmet, utveckling av digitala larm som är trygga, mobila arbetsverktyg eller besök av specialistsjukvård vid hälsocentralen via videolänk.
– Digitala verktyg kopplade till vården är bra för patienter och brukar, men det är också ett sätt att använda landstingets och kommunernas resurser mer effektivt, berättar Lars Eriksson, projektledare för eVästerbotten, Region Västerbotten.

Utveckling inom eHälsa handlar inte bara om teknik.
– Tekniken finns oftast redan, utmaningen är dels att tillämpa olika verktyg så de fungerar i sitt sammanhang och att tillsammans med verksamheter utveckla helt nya arbetssätt, säger Lars Eriksson.
Kommuner och landstinget samarbetar i högre grad kring patienter och brukare. Ett exempel är att kommunerna nu ansvarar för den vård som ges i hemmet.
– Det här kräver nya lösningar för journaler, information mellan verksamheter och digitala hjälpmedel som vi tidigare inte tänkt på, säger Lars Eriksson.

Fakta eVästerbotten
Projektet eVästerbotten stärker och utvecklar samverkan kring it- och e-frågor mellan Västerbottens kommuner och Västerbottens läns landsting.
Avsikten är att skapa förutsättningar för alla medborgare och företag i Västerbotten att ta del av och vara en del av eSamhället.

Sju delprojekt utvecklar olika delar inom eHälsoområdet:
• digital legitimation och säker information, • mobila arbetsverktyg för socialtjänsten, • digital journalföring och tillgänglighet för patient och kommun, • eTjänster i hemmet, • digitala trygghetslarm, • kommuninformation i mobilen och • smarta verksamhetssystem

För mer information om eVästerbotten: regionvasterbotten.se/it/evasterbotten-2

Lars Eriksson, projektledare eVästerbotten, Region Västerbotten, lars.eriksson@regionvasterbotten.se, 070 374 95 54
Magnus Rudehäll, IT-strateg, Region Västerbotten, magnus.eriksson@regionvasterbotten.se, 070 608 48 88

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se072 222 73 43

Skriv ut

12 mars, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer