Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Almedalen: Dig.2020 samordnar bredbandsutbyggnad

Sveriges regering, regioner och kommuner har mycket arbete framför sig för att nå de nationella bredbandsmålen. En lång rad utmaningar och problemområden beräknas kunna hanteras bättre om en ökad samverkan och samordning sker på nationell, regional och lokal nivå.
Dig.2020 är Västernorrlands svar på de utmaningarna.

Sveriges regering, regioner och kommuner har mycket arbete framför sig för att nå de nationella bredbandsmålen. En lång rad utmaningar och problemområden beräknas kunna hanteras bättre om en ökad samverkan och samordning sker på nationell, regional och lokal nivå.
Dig.2020 är Västernorrlands svar på de utmaningarna.

I Region Västerbottens lokaler i Visby hölls på onsdagen ett seminarium med rubriken ”Bredband till alla – hur ska det offentliga samordnas?”. Arrangörer var Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västernorrland.

Magnus Rudehäll inledde med en historisk genomgång av hur Västerbotten skaffat sig en utmärkt position, globalt sett, tack vare tidiga, långsiktiga och kloka, investeringar.
– 78% av alla västerbottningar har tillgång till 100 Mbit/s idag. Västerbotten har legat i topp de senaste 15 åren. Det finns flera faktorer som bidragit till den lyckade bredbandsutbyggnaden men att allt skett genom samverkan mellan aktörerna i länet är kanske den främsta faktorn.
Grann-länet Västernorrland kraftsamlar nu via Dig.2020 – ett samverkansprojekt kring bredbandsutbyggnad i vilket totalt 240 miljoner ska investeras i fram till 2020.
– En lång rad utmaningar kan lösas bättre, och det är DIg.2020:s uppdrag – att adressera dessa på ett så effektivt sätt som möjligt, via finansiell samverkan och samordning. Vi vet att pengarna inte riktigt räcker till allt vi vill göra och därför måste vi se till att vara väldigt kostnadseffektiva, sa Niklas Guss, projektledare för Dig.2020, hos Länsstyrelsen Västernorrland
I diskussionerna blev det tydligt att inte alla nationella pusselbitar finns på plats.
– Ska man ta tillvara på digitaliseringens möjligheter behövs det absolut nationella initiativ som tar ansvar där marknaden inte kommer att bygga – för att ge förutsättningar till företagande och tillväxt i alla delar av landet. Det är en oerhört viktigt fråga och jag tror att det behövs en lite tydligare struktur för det, sa Patrik Sällström, regionchef för Norra Sverige på Tillväxtverket.
– När det gäller bredband finns det i dag ingen statlig myndighet eller bolag som har ett tydligt främjandeuppdrag för att stimulera bredbandsutbyggnaden. Det här existerar inom många andra områden, till exempel energi, och skulle göra stor nytta även inom det här området, sa Magnus Rudehäll.

Skriv ut

7 juli, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer