Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Digitala tjänster för hela länet med regional IT-organisation

Regionstyrelsen beslutar att starta ett projekt för att införa en regional IT-organisation.

Regionstyrelsen beslutar att starta ett projekt för att införa en regional IT-organisation.
– Kommunerna måste utveckla verksamheten att bli mer IT-intensiv. Både företag och medborgare behöver snabbare service, säger Ewa-May Karlsson (C), vice ordförande regionstyrelsen, Region Västerbotten.
Genom omdisponering av medel lyckas Regionstyrelsen skapa ett ekonomiskt utrymme för ett projekt för att starta en regional IT-organisation. Målet är att på ett kostnadseffektivt sätt, genom gemensamma funktioner och tjänster, skapa förutsättningar för att medborgare företag och organisationer i länet ska kunna ta del av det framväxande eSamhället.
– Västerbotten har kanske världens bästa utbyggnad av bredband, men vi har ännu inte kommit så långt när det handlar om att ge medborgarna digital service. Nu har vi ett gyllene tillfälle att underlätta vardagen för länets medborgare, säger Ewa-May Karlsson (C).

Önskemål från länets kommuner
En regional samordning av IT-frågor har varit ett önskemål från flera av länets kommuner. I våras beskrev Johan Söderling (S), kommunstyrelsens ordförande att länets kommuner både kan spara och ge bättre service med samordning av administrativa system.

Regional satsning för stöd i nationell strategi
En regional IT-organisation stämmer också överens med regeringens ambition om att Sverige ska vara ledande vad gäller att använda IT för att nå politiska mål för tillväxt i alla delar av lan- det, social välfärd, demokrati och klimatförbättringar.
I en alldeles färsk rapport ”It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige” inleder Anna-Karin Hatt, IT- och energiminister:
Syftet med den digitala agendan för Sverige är att samla alla pågående aktiviteter i en horisontell sammanhållen strategi för att ta till vara alla de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag.
Vi har sannolikt bara sett början av alla de fördelar som användningen av IT kan innebära. Använder vi tekniken rätt kan:
• de elever som har svårast att lära sig istället med egen dator bli bäst i klassen på att söka, redigera och presentera information
• en svårt sjuk patient som kommer in akut på sjukhus slippa redogöra för sin sjukdomshistoria eftersom läkaren har fått all relevant information från den digitala patientjournalen
• fler tjänstejobb skötas hemifrån vilket ökar livskvaliteten och sparar resor, tid, pengar och miljö
• IT göra demokratin tillgänglig, till och med från det egna köksbordet.
Läs mer i rapporten: ”It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige”
http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/72/56/99284160.pdf

Kontakt:
Ewa-May Karlsson, vice ordförande regionstyrelsen, Region Västerbotten, ewa-may.karlsson@vindeln.se, 070 663 64 94
Magnus Rudehäll, IT-Strateg, 070 608 48 88,magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten,mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

20 oktober, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer