Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Digitala Västerbotten

Att arbeta för en väl fungerande IT-infrastruktur, att höja IT-kompetensen och att öka utbud och tillgänglighet av IT-tjänster är de insatser som vi arbetar med inom Digitala Västerbotten.

Projektet Digitala Västerbotten utgår ifrån de ambitioner och inriktningsmål som fastställts i Regional digitala agendan för Västerbotten (RDA) som antogs november 2014 under Region Västerbottens fullmäktige och signerades av Erik Bergkvist, Region Västerbotten, Magdalena Andersson, Länsstyrelsen Västerbotten och Peter Olofsson, Västerbottens läns landsting.

Digital agenda för Västerbotten är en gemensam ansats för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och därigenom stärka Västerbottens utveckling, tillväxt och konkurrenskraft. Regional Digital Agenda innehåller sju strategiska områden: Digital delaktighet och kompetens • Utveckla det digitala lärandet • Ökad delaktighet, kvalitet och effektivitet inom hälsa vård och omsorg • Den uppkopplade regionen • Digitalt entreprenörskap och företagsutveckling • Stärka forskning och innovation utifrån ett digitalt perspektiv • Ett hållbart och smart digitalt samhälle.

Alla projektledare
Projektledarna för projektet Digitala Västerbotten.

 

Uppdaterad 8 november, 2016 kl 9:02 av Magnus Rudehall

Konferensdag med e-Arkiv i fokus

Den 6 oktober genomförde Digitala Västerbotten den första konferensen om lösningar, förvaltning och tjänster kring digital arkivering. Dagen bjöd på både intressanta gästföreläsare och möjlighet till gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.