Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Digitala Västerbotten

Att arbeta för en väl fungerande IT-infrastruktur, att höja IT-kompetensen och att öka utbud och tillgänglighet av IT-tjänster är de insatser som vi arbetar med inom Digitala Västerbotten.

Projektet Digitala Västerbotten utgår ifrån de ambitioner och inriktningsmål som fastställts i Regional digitala agendan för Västerbotten (RDA) som antogs november 2014 under Region Västerbottens fullmäktige och signerades av Erik Bergkvist, Region Västerbotten, Magdalena Andersson, Länsstyrelsen Västerbotten och Peter Olofsson, Västerbottens läns landsting.

Digital agenda för Västerbotten är en gemensam ansats för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och därigenom stärka Västerbottens utveckling, tillväxt och konkurrenskraft. Regional Digital Agenda innehåller sju strategiska områden: Digital delaktighet och kompetens • Utveckla det digitala lärandet • Ökad delaktighet, kvalitet och effektivitet inom hälsa vård och omsorg • Den uppkopplade regionen • Digitalt entreprenörskap och företagsutveckling • Stärka forskning och innovation utifrån ett digitalt perspektiv • Ett hållbart och smart digitalt samhälle.
Projektledarna för projektet Digitala Västerbotten.

Anmäl dig till Digitala Västerbottens nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Välj prenumeration
Digitala VästerbottenUppdaterad 14 november, 2017 kl 15:54 av Magnus Rudehall

Smartare välfärd genom digitalisering

Välkommen till det ”Digitala Västerbotten”, ett län där vi går från ord till handling och samverkar för att bygga en smartare välfärd genom digitalisering. Vi bjuder in till en heldag med strategiska insikter, goda praktiska exempel från vår region och samtal om framtiden. Målgrupp är ledande tjänstemän och beslutsfattare.

Premiär för digitala tjänster från Skellefteå som förenklar tillvaron för Västerbottens företagare

Utvecklingen av offentliga e-tjänster tar nu fart i Sverige. Tillvaron för invånare och näringsliv förenklas samtidigt som kommunernas arbete effektiviseras. För Västerbottenskommunernas del är det Skellefteå kommun som kommer att förse dem med digitala tjänster. Först ut är ett antal tjänster som förenklar tillståndshanteringen för restaurangbranschen. 5 mars är det premiär.

Utbildningen Den Digitala Resan avklarad

Den digitala resan är en utbildning för ledande tjänstepersoner inom Region 8 som Digitala Västerbotten har genomfört tillsammans med projektet AC Lyftet 2.0. Syftet med utbildningen var att utveckla kompetens för att leda och verka för innovation och digitalisering inom Region 8.