Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Digital transformation nödvändigt för att klara välfärdsutmaningarna

Den digitala transformationen innebär stora förändringar och då är det viktigt att ha kunskap och känna trygghet i rollen som beslutsfattare. Under Umeåregionens kommunstyrelseseminarium i slutet av april definierades begreppet digitalisering, och diskussion fördes kring hur beslutsfattare faktiskt kan påverka utvecklingen.

Under kommunstyrelseseminariet den 25 april deltog närmare 70 av länets kommunpolitiker för att diskutera digitaliseringsfrågor både ur ett regionalt och kommunalt perspektiv. Hur kan beslutsfattare leda digital förändring, och hur får kommunerna med sig alla på tåget?

En av digitaliseringens utmaningar är att ge alla medborgare den digitala kompetens som krävs för att vara delaktiga i samhället. En annan utmaning handlar om rädslan för att artificiell intelligens och robotar ska ersätta mänsklig arbetskraft. Men digitaliseringen till trots arbetar vi idag mer än någonsin, och dagens mest eftertraktade yrken existerade inte för tio år sedan. Förutom att effektivisera vårt arbete, skapa spårbarhet och rättsäkerhet ökar digitaliseringen också möjligheten till medborgarinflytande, egenmakt och innovationskraft. Mervärden som vi måste lära oss att se. Det menade Khashayar Farmanbar, Nacka kommuns representant i SKL’s beredning för digitalisering.

– Som politiker kan vi styra utvecklingen genom att ta fram policys och regelverk som skyddar invidens intergitet, och genom budgetprioriteringar och verksamhetsplaner förändrar vi offentlig sektor steg för steg.

På bild: Khashayar Farmanbar

Förändring är alltid komplext, och det är en utmaning att få med alla på tåget. Därför behöver länets kommuner visa vägen, gå in och stötta, våga bestämma på vilket sätt digitaliseringen ska ske och framförallt våga ligga steget före, menade Madelaine Jakobsson, vice ordförande i Umeåregionens regionråd. För att kunna göra det möjligt behöver kommunerna kompetens, en utmaning som bara kan lösas med samarbete, då alla organisationer är i behov av arbetskraft som kan utveckla de digitala tjänsterna. Digitaliseringen kan också hjälpa kommunerna att bli en attraktiv arbetsgivare genom att skapa friktionsfrihet och goda, attraktiva arbetsmiljöer.

På bild: Madelaine Jakobsson och Peter Krantz

– Digitaliseringen påverkar oss oavsett vi vill eller inte, menade Peter Krantz, Utvecklingsstrateg, Avdelningen för digitalisering, SKL. Kompetensfrågan inom området är både svår och viktig, och en bidragande faktor till lösningen är samarbete i ännu större utsträckning. Medborgarna ser offentlig sektor som en enhet och vi behöver hitta sätt att dela information så att upplevelsen blir sömlös.

På frågan “Vilken digital förändring vill du se under nästa mandatperiod” handlade nästan alla svar från beslutsfattarna om samverkan, gemensamma tjänster, kompetenshöjning och medborgarfokus.

Samverkan var ett återkommande tema under förmiddagens panelsamtal. En viktig faktor, tätt knuten till både tankesätt och inställning när det gäller arbetet med digital förändring. För att ta tillvara på den digitala utvecklingen krävs samverkan – en punkt där Västerbotten ligger  i framkant med en gemensam e-tjänsteplattform och god samverkan kring kommunernas digitaliseringsfrågor. Det behöver fortsätta att utvecklas var budskapet från deltagarna.

– Vi måste fortsätta utveckla vår samverkan. Vårt ”state of mind” är den viktigaste utmaningen, och innebär att vi hela tiden måste jobba med och försöka förstå vad digitaliseringen kommer att innebära, menade Magnus Haglund, kommundirektör, Örnsköldsviks kommun.

Skriv ut
3 maj, 2018 | Olivia Collin

Kommentarer