Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

eArkiv

I ett digitaliserat samhälle ställs allt högre krav på tillgång till service och information. Den digitala utvecklingen innebär att vi på ett säkert sätt måste kunna ta hand om den information som skapas och kommer elektroniskt. Den information som hanteras i kommunal verksamhet ska vara sökbar, lättillgänglig och tillförlitlig.

En regional arbetsgrupp med representanter från delregionerna utreder möjligheterna till att införa en länsövergripande e-Arkivlösning för hållbar informationshantering – ett digitalt långtidsbevarande.

Ett antal aktiviteter har genomförts b l a i form av en enkät kring behov av ett e-Arkiv samt e-Arkivkonferensdagar i Lycksele. Resultat från dessa visar att det finns ett intresse och växande behov av en e-Arkivlösning. Man ser möjlighet att förenkla hanteringen av informationslagring, tillgängliggöra information på ett enkelt sätt och minska pappershantering och på så viss minskas behovet av lokalytor för arkiv. Det har även framkommit att en ökad förståelse för e-Arkiv är önskvärd och betydelsefull. Under våren 2018 kommer det att genomföras åtta utbildningspass via videokonferens kring informationshantering och arkivfrågor i samverkan med Sydarkivera.

För mer information kring utbildningsserien kontakta Kaj Backman på e-post: kaj.backman@regionvasterbotten.se

 

Videos från utbildningspassen.

 

Video innehållande information om Skellefteå kommuns GDPR arbete, inspelad 180220.

Uppdaterad 19 mars, 2018 kl 18:29 av Andreas Skog