Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

eArkiv

I ett digitaliserat samhälle ställs allt högre krav på tillgång till service och information. Den digitala utvecklingen innebär att vi på ett säkert sätt måste kunna ta hand om den information som skapas och kommer elektroniskt. Den information som hanteras i kommunal verksamhet ska vara sökbar, lättillgänglig och tillförlitlig.

En regional arbetsgrupp med representanter från delregionerna utreder möjligheterna till att införa en länsövergripande e-Arkivlösning för hållbar informationshantering – ett digitalt långtidsbevarande.

Ett antal aktiviteter har genomförts under hösten 2016, b l a i form av en enkät kring behov av ett e-Arkiv samt en e-Arkivkonferensdag som genomfördes i Lycksele den 6 oktober. Resultat från dessa visar att det finns ett intresse och växande behov av en e-Arkivslösning. Man ser möjlighet att förenkla hanteringen av informationslagring, tillgängliggöra information på ett enkelt sätt och minska pappershantering och på så viss minskas behovet av lokalytor för arkiv. Det har även framkommit att en ökad förståelse för e-Arkiv är önskvärd och betydelsefull.

Under 2017 sker arbete med:

  • Att klargöra kommunernas behov, se likheter/olikheter, arbeta för en gemensam målbild
  • Övergripande systeminventering
  • Nyttovärdering av olika e-Arkivlösningar
  • e-Arkivkonferensdag, nätverksträffar
  • Kompetenshöjande insatser kring informationshantering och e-Arkiv för berörda inom regionens kommuner

Uppdaterad 28 augusti, 2017 kl 14:05 av Andreas Skog